Bank

Collector ökade resultat fjärde kvartalet – utdelning uteblir

Collector redovisar ett positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020.

 

Publicerad 2021-02-12

Efter det halverade rörelseresultatet för perioden januari-september 2020 visar Collector Bank en positiv utveckling under fjärde kvartalet och helåret 2020. Nischbankens bokslutskommuniké för helåret 2020 visar ett rörelseresultat om 395 miljoner kronor för helåret 2020, jämfört med -52 miljoner kronor 2019. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 460 miljoner kronor (773). Kreditförlustnivån minskade under perioden till 2,8 procent, från 4,3 procent. Den justerade kreditförlustnivån blev 2,6 procent (1,4). Låneportföljen ökade till 31 828 miljoner kronor (29 880). Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7 procent (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8 procent (13,3). Collector Banks styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 132 miljoner kronor (-680); periodens rörelseresultat är ojusterat (145). Kreditförlustnivån uppgick till 2,7 procent (12,3); periodens kreditförlustnivå är ojusterad (1,7). 

Avyttringen av Collector Ventures slutfördes 11 februari 2021

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in