Bank

Halverat rörelseresultat för Collector Bank

Collector Banks rörelseintäkter uppgick till 1 553 miljoner kronor (1 450) för perioden januari-september 2020 motsvarande en ökning om 7 procent jämfört med samma period föregående år.

Uppdaterad 2020-11-19
Publicerad 2020-11-19

Rörelseresultatet uppgick till 273 miljoner kronor (599) för perioden januari-september 2020. Från och med 1 januari 2020 har antagandena för kreditförlustreserveringar ändrats vilket har haft en väsentligt negativ påverkan på rörelseresultatet. Kreditförlusterna under årets första tre kvartal 2020 påverkades även negativt av en extra reservering om 50 miljoner kronor för förväntade kreditförluster, som gjordes under det första kvartalet. Det framgår av Collector Banks delårsrapport.

Mot bakgrund av risken med covid-19 att Collector Bank kan komma att påverkas negativt tog styrelsen beslut om en extra kreditförlustreservering under det första kvartalet 2020. Collector Bank har även haft ett än mer selektivt förhållningssätt till nya affärer under årets första tre kvartal i syfte att öka försiktigheten.

Utlåning till allmänheten uppgick vid periodens slut till 30 476 miljoner kronor (30 873) motsvarande en minskning om 1 procent från föregående år och en ökning om 4 procent jämfört med föregående kvar tal.

Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för Collector Bank uppgick per den 30 september till 13,6 procentt respektive 16,5 procent. Collector har sedan tidigare emitterat två hybridinstrument i form av en AT1 obligation (primärkapita- linstrument) om 500 miljoner kronor och en T2 obligation (supplementärkapitalinstrument) om 500 miljoner kronor.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in