Bank

Collector gör förflyttningar mellan poster i resultaträkningen

Collector kommer i samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2020 att göra förflyttningar mellan poster i resultaträkningen.

Publicerad 2020-10-08

Justeringarna påverkar vissa nyckeltal men har ingen påverkan på resultatet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Collector kommer i samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2020, som publiceras den 22 oktober, att göra ett antal förflyttningar mellan poster i resultaträkningen. Det innebär att vissa poster i resultaträkningen och vissa nyckeltal påverkas. Förändringarna har däremot ingen påverkan på periodens resultat eller balansräkningen. Förändringen görs i syfte att öka jämförbarheten med andra bolag på marknaden.

Nedan följer en sammanfattning av de främsta förändringarna som har gjorts.

Förmedlingsprovisioner flyttas från posten Provisionskostnader till posten Ränteintäkter och redovisas som minskade ränteintäkter

Inkassoavgifter flyttas från posterna Ränteintäkter och Övriga rörelseintäkter till posten Provisionsintäkter

Påminnelseavgifter flyttas från posten Övriga rörelseintäkter till posten Provisionsintäkter

Personalkostnader bryts ut från posten Allmänna administrationskostnader. Resterande kostnader inom posten Allmänna administrationskostnader flyttas till posten Övriga rörelsekostnader

Omvärdering av förvärvade förfallna fordringar flyttas från posten Ränteintäkter till posten Kreditförluster, netto

 

Platsannonser

Logga in