Annons

Annons

Cinnober säljer dotterbolag till brittiskt investmentbolag

Cinnober avyttrar 60 procent av dotterbolaget Irisium till det brittiska investmentbolaget KRM22.

Cinnober meddelar i dag att man avyttrat 60 procent av dotterbolaget Irisium till det brittiska investmentbolaget KRM22. Köpeskillingen uppgår till  2,571 miljoner pund kontant, motsvarande cirka 30 miljoner kronor.

Ytterligare ersättning kan utgå om Irisium uppnår finansiella mål under 2019. Detta innebär att Cinnober har rätt att erhålla upp till 600.000 pund, motsvarande cirka 7 miljoner kronor, om Irisum redovisar 2 miljoner pund i årliga återkommande intäkter per den 30 juni 2019. Den potentiella ersättningen kan ske antingen genom kontant betalning eller aktier i KRM22.

Det Londonbaserade Irisium är en leverantör av lösningar för marknadsövervakning, som hjälper sina kunder att upptäcka marknadsmissbruk och insamla bevis för dessa. 

Annons

Annons

För Cinnober innebär transaktionen en finansiell vinst, ett tillskott av positivt kassaflöde samt att den framtida kostnadsbasen minskas, framgår det av pressmeddelandet.

- Detta samarbete överensstämmer med vår ambition när vi förvärvade Irisium. I KRM22 har vi hittat en strategisk partner för att påskynda tillväxten och konsolidera segmentet för marknadsövervakning, säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober Group. 

- Vi har starkt förtroende för KRM22 efter ett mångårigt samarbete med bolagets grundare och ledande befattningshavare, vilka har stor erfarenhet och kunskap i att bygga lösningar inom SaaS (Software as a Service), fortsätter hon.

KRM22 är ett London-baserat investmentbolag som investerar i utvalda teknikbolag med fokus på mjukvara inom riskhantering på de internationella finansmarknaderna. Bolaget noterades på Londonbörsens AIM-lista i april 2018 till noteringspriset 1 pund per aktie. I samband med noteringen investerade Cinnober 1,2 miljoner pund i 1,2 miljoner aktier i KRM22, representerande en ägarandel om strax över 9,7 procent.

I maj 2017 förvärvade Cinnober inkråmet i Ancoa Software, ett brittiskt bolag specialiserat på marknadsövervakning, som därefter omprofilerats till Irisium. Irisium har för närvarande 22 anställda och 13 kunder. Bolaget har en årlig återkommande intäktsbas på cirka 1 miljon pund. 

Cinnober fortsätter sälja Irisiums lösningar till sin ursprungliga målgrupp bestående av internationella börser och marknadsplatser. KRM22 ska fokusera på försäljning gentemot hedgefonder och aktörer inom derivathandeln samtidigt som Irisium fortsätter sina egna säljaktiviteter direkt gentemot övriga potentiella kunder på de internationella finansmarknaderna. 

"Partnerskapet med KRM22 genomförs då Cinnober bedömer att detta förväntas accelerera Irisums tillväxt samt konsolidera marknaden för övervakning”, framgår det av pressmeddelandet. 

Cinnober skriver att genom ägarandelen om 9,7 procent av KRM22 får Cinnober fortsatt ta del av tillväxten i Irisium samtidigt som KRM22 jobbar för att konsolidera marknaden. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons