IT

Cinnober levererar clearingsystem till brasilianska börsen

Brasilianska börsen B3 har flyttat sin aktiemarknad till clearingsystem från svenska Cinnober. Den tekniska lösningen är baserad på bolagets tjänst TRADExpress RealTime.

Uppdaterad 2017-08-31
Publicerad 2017-08-31

Brasilianska börsen och clearinghuset B3 – en av världens största finansiella marknadsplatser – flyttade i början på veckan över post-trade-hanteringen av sina aktie- och obligationsmarknader till sitt nya multifunktionella clearingsystem.

Den tekniska lösningen levereras av svenska Cinnober och är baserad på bolagets system vid namn TRADExpress RealTime Clearing. Flytten utgjorde fas två av B3:s omfattande ”Post-Trade Integration Project” (IPN). Projektet syftar till att konsolidera B3:s, från början fyra separata, clearinghus till en integrerad enhet.

Det nya clearinghuset ska hantera affärer i aktier, derivat, stats- och företagsobligationer samt valutor. Derivatmarknaden, inklusive ”OTC”-handel (Over-the-Counter), var först ut att lanseras på den nya plattformen i projektets första fas. Med ett integrerat clearinghus som drivs på en gemensam teknisk plattform kan B3 hantera risk mer effektivt, enligt Cinnober.

– Med denna lansering uppnår Brasiliens finans- och kapitalmarknader en ny nivå av effektivitet. Genom att integrera marknadssegmenten i ett gemensamt clearinghus, och använda ett realtidssystem, kan vi erbjuda mer kapitaleffektiva tjänster, förbättra marknadsaktörernas likviditet och sänka deras driftkostnader. Med en infrastruktur som har kapacitet att hantera kraftigt växande volymer banar B3 väg for fortsatt tillväxt, och systemets flexibilitet gör att vi snabbt kan svara på marknadens behov, Cícero Augusto Vieira Neto, Chief Operating Officer på B3.

Genom att analysera risk över hela värdepappersportföljer kan clearinghuset se nettoeffekter när innehav av olika finansiella instrument, med motsatta positioner i samma underliggande tillgång, neutraliserar risk. Redan i fas ett kunde säkerhetskraven på marknadsaktörerna sänkas med cirka 20 miljarder brasilianska Real (BRL) tack vare effektivare hanteringen, skriver Cinnober.

Vad affären är värd har parterna valt att inte avslöja.

Realtid.se berättade nyligen att Cinnober, i sin delårsrapport, redovisar ett rörelseresultat på -30,6 miljoner kronor (-7,6), medan resultatet före skatt blev -32,3 miljoner. Enligt bolaget tynger så kallade tillväxtsatsningar bolaget med 37,8 miljoner kronor.

Platsannonser