Fastigheter

Catena gör markförvärv i Jönköping

Fastighetsbolaget Catena har tecknat avtal om förvärv av ett markområde i Jönköpings kommun.

Publicerad 2020-04-08

Det aktuella markområdet som omfattar cirka 190 000 kvm ligger i anslutning till Torsvik, ett av Sveriges större logistikområden med ett läge som möjliggör transporter inom ett dygn till flera storstadsregioner. Affären kommer att genomföras via fastighetsreglering till Catenas befintliga fastighet Tahe 1:64 och är villkorad av att detaljplan vinner laga kraft. Säljare är privatpersonen Sven-Olof Hagelin, Tahe Gård Taberg. Med tillskottet av den nya marken bedömer Catena att cirka 90 000 kvm byggnad kan tillföras.

–Marken lämpar sig väl för industri- och logistikändamål och genom de investeringar Catena gör skapas nya etableringsmöjligheter som på sikt kan generera arbetstillfällen och stärka det lokala näringslivet, säger Christoffer Bööj, affärsutvecklare på Catena i en skriftlig kommentr.

Tillträde sker när detaljplan vinner laga kraft.

Platsannonser