Henrik Saxborn. Foto: Anders Frick
Henrik Saxborn. Foto: Anders Frick
M&A

Castellum tvärvänder – lägger bud på Entra

UPPDATERAD. Castellum har nu lagt fram ett bud på norska Entra innebärande en premie om 30,8 procent.

Uppdaterad 2020-11-26
Publicerad 2020-11-26

Castelllum har nu offentliggjort ett formellt bud på norska Entra och föreslår ett samgående av bolagen, framgår av ett pressmeddelande.

Castellums erbjudande värderar varje aktie i Entre till 170,861 norska kronor, vilket innebär en premie om 30,8 procent i förhållande till Entras volymviktade genomsnittliga betalkurs för 3-månadersperioden som avslutades den 23 november 2020. Erbjudandet är högre än det bud SBB offentliggjorde på onsdagen, och som värderade Entra-aktien till 165 norska kronor.

Ett samgående mellan Entra och Castellum skulle skapa Nordens största kommersiella noterade fastighetsbolag.

– Jag är övertygad om att ett samgående mellan Castellum och Entra skapar ett unikt bolag – Nordens ledande noterade aktör på fastighetsmarknaden med kraft och kapacitet att vara en branschledare på många områden. Bolaget kommer att vara nordens största utvecklare av kontorsfastigheter och en ledare inom hållbarhet och PropTech där både Castellum och Entra ligger långt framme redan idag. Med gemensamma krafter skapas förutsättningar att säkra en ledande position på nordisk och europeisk fastighetsmarknad som kommer att gynna aktieägare, hyresgäster, anställda och andra viktiga intressenter, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum, i en presskommentar.

Castellums största aktieägare Rutger Arnhult, genom M2 Asset Management, som innehar cirka 15 procent av aktierna i Castellum, har åtagit sig att på en extra bolagsstämma i Castellum omkring den 21 december 2020
att rösta för förslaget. Befintliga ägare i Castellum, inklusive men inte begränsat till, Corem Property Management, APG Asset Management och Lannebo Fonder, vilka tillsammans innehar cirka 20 procent av aktierna i Castellum, har även de utryckt sitt stöd för transaktionen, liksom ett antal ytterligare större aktieägare.

Budet är inte villkorat av finansiering, due diligence eller godkännande från konkurrensmyndigheter. Finansiering av det kontanta vederlaget i rrbjudandet täcks till fullo av Castellums tillgängliga medel samt en ny bryggfinansiering utställd av J.P. Morgan Securities och Danske Bank. Castellum räknar därmed med att kunna fullfölja transkationen under första kvartalet 2021, skulle Entras aktieägare tacka ja. 

Castellum har anlitat J.P. Morgan Securities Plc som lead finansiell rådgivare och Danske Bank som joint finansiell rådgivare samt Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Advokatfirmaet BAHR AS som legala rådgivare.

Castellum Entra
Grafik: Det sammanslagna Castellum/Entra. Källa: Castellum

Platsannonser