Finans

Carnegies Corp toppar ranking

Carnegie toppar rankingen där nordiska företag rankar rådgivare inom företagstransaktioner.

Uppdaterad 2016-12-01
Publicerad 2016-12-01

TNS Sifo Prosperas kundundersökning visar att Carnegie toppar den totala rankingen i Norden och kniper även förstaplaceringen för såväl aktiemarknadstransaktioner, ECM, som samgåenden och förvärv, M&A, i Sverige samt behåller en ledande ställning i Danmark.

Enligt Ulf Vucetic, chef för Investment Banking, har Carnegie medverkat i 14 av 23 börsnoteringar på den nordiska marknaden hittills i år, vilket är fler än någon annan aktör.

– Samtidigt har vi med tydlighet flyttat fram våra positioner inom M&A vilket glädjande också speglas i resultatet, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt Lars-Erik Sjöberg, Carnegies chef för Investment Banking Sverige, har Carnegie varit rådgivare i fler ECM och M&A-transaktioner än någon annan aktör på den svenska marknaden under de senaste två åren och har medverkat i närmare 70 procent av alla svenska börsnoteringar sedan 2010.

– Vi är väldigt tacksamma över det förtroende som kunderna givit oss och det motiverar oss till att fortsätta leverera bästa möjliga rådgivning till våra kunder, säger han vidare.

I den svenska rankingen över corp-rådgivare kom SEB på andraplats följt av ABG Sundal Collier, Handelsbanken och Morgan Stanley.

Rankingen som rörde M&A-rådgivare kom ABG Sundal Collier på andra plats följt av Danske Bank, SEB och Handelsbanken.

I rankingen över ECM-rådgivare kom SEB på andra plats, följt av Handelsbanken, Morgan Stanley och ABG Sundal Collier.

I den nordiska rankingen följs Carnegie av ABG Sundal Collier, Goldman Sachs, Morgan Stanle, Danske Bank och SEB. I rankingen över M&A-rådgivarna följs Carnegie av ABG Sundal COllier, Danske Bank, SEB och Nordea. I rankingen över ECM-rådgivare följs Carnegie av Goldman Sachs, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier och SEB.

Undersökningen genomförs årligen och baseras på intervjuer med företag som anlitat rådgivningstjänster för kapitalmarknadstransaktioner, samgåenden, förvärv eller avyttringar. Bedömningskriterierna omfattar både marknadsposition, upplevd kapacitet och förmåga, förståelse för företag och marknader, samt kompetens och genomförande.

Platsannonser