Björn Jansson vd och koncernchef för Carnegie samt Stockholms tingsrätt Foto:Kristian Pohl/Carnegie samt Stockholms tingsrätt
Björn Jansson vd och koncernchef för Carnegie samt Stockholms tingsrätt Foto:Kristian Pohl/Carnegie samt Stockholms tingsrätt
Finans

Carnegie får ersättning efter HQ-målet

Carnegie Investment Bank tvingades att lämna ut handlingar till processbolaget HQ efter beslut i domstol. Nu får banken ersättning för arbetet.

Uppdaterad 2017-05-05
Publicerad 2017-05-04

Carnegie, som tog över HQ:s verksamhet samt anställda när kraschen var ett faktum, har i civilmålet tvingats lämna över en mängd handlingar till processbolaget HQ i skadeståndsmålet som just nu pågår i Stockholms tingsrätt. det slutgiltiga beslutet kom i och med att Högsta Domstolen avslog prövningstillstånd den 27 oktober 2016. Carnegie har därefter begärt en ersättning om 147.364 kronor som Stockholms tingsrätt nu godkänt.

Carnegie, som i tre instanser bestritt att handlingarna ska få utlämnas till HQ, har i ersättningsyrkandet anfört att Carnegie "vidtagit lämpliga och nödvändiga åtgärder för att undersöka och identifiera de handlingar som omfattas av tingsrättens och hovrättens beslut".

Processbolaget ville ha utdrag ur bankens handlarssystem ORC för samltiga positioner för varje handelsdag under perioden den 19 till och med den 31 december 2007 samt för den 4 april 2008. I ersättningsyrkandet redogör Carnegie Investment Bank för att man har genomfört en eftersökning i arkiv av fysiska kopior för aktuella dagar.

Processbolaget ville även ha tillgång till samtliga interna underlag för HQAB:s beräkningar som ligger till grund för det kapitalkrav för marknadsrisk som uppgetts i årsredovisningarna avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009. Carnegie uppger i ersättningsyrkandet att man har genomfört en eftersökning av digitala och fysiska handlingar för aktuella datum.

Processbolaget HQ har även krävt att ta del av anteckningar och handlingar avseende mötet den 18 december 2008 med HQ-anställda och medlemmar ur KPMG:s revisionsteam. Carnegie redogör för att man genomfört en eftersökning i samtliga email (hos tre i beslutet angivna personer samt HQ-tradern Johan Thyrén) som skickats en vecka före och en vecka efter den 18 december 2008 samt noteringar i dersa elektroniska kalendersystem under denna tid. Efetrsökningar har även gjorts i samtliga email som kommit fram vid en sökning på sökord relaterade till mötet den 18 december 2008. Även samltiga individuella och gemensamma datafoldrar samt hårddiskar samt 15 kartonger med material från riskavdelningen har genomsökts.

"Flera av dessa insatser har varit omfattande och tidskrävande, inte minst eftersom det har krävts ett betydande analysarbete för att avgöra exakt vilka handlingar som omfattas av editionsbesluten", framgår det av protokollet från Stockholms tingsrätt.

Processbolaget har ahft tillfälle att yttra sig om Carnegies yrkande om ersättning och har meddelat att bolaget inte har några synpunkter på den begärda ersättningen.

"Tingsrätten finner efter genomgång av underlaget i denna del att Carnegies yrkande framstår som motiverat och att kostnaderna för nedlagt arbete jämte utlägg får anses skäliga. Carnegie tillerkänns därför ersättning i enlighet med yrkandet".

Carnegie Investment Bank, som inte är part i skadeståndsmålet, företräds av advokaterna Macus Johansson och Gunnar Strömmer vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser