Annons

Annons

HQ-tvisten

– Att närmare utreda och pröva FIs beslut i HQ-ärendet är viktigt inte bara för dem som drabbades av det, utan även för allmänhetens förtroende för rättssäkerheten. Det skriver Carl Svernlöv, advokat hos Baker McKenzie och adj professor vid Uppsala universitet.

HQ:s konkursförvaltare Bill Kronqvist konstaterar att även om HQ fick in medel från otaliga emissioner så fanns det aldrig pengar att driva domstolsprocesser. Han ifrågasätter även att advokat Christer Sandberg haft ett stort inflytande i HQ-processen.

I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central, vi måste kunna lita på domstolarnas objektivitet. Men frågan är om inte det märkliga resultatet av den långdragna HQ-processen och Finansinspektionens agerande visar på raka motsatsen, skriver Mats Lönnerblad, skribent i finansrätt.

Finansmannen Mats Qviberg har sålt sin 40-procentiga aktieandel i Custos till bolagets vd, Christen Ager-Hanssen. Därmed är alla deras gemensamma affärer avslutade, med ett undantag. De fortsätter sitt samarbete i den långdragna civilrättsliga HQ-processen i Stockholms tingsrätt, uppger Mats Qviberg för Realtid på söndagskvällen.

Carnegie Investment Bank tvingades att lämna ut handlingar till processbolaget HQ efter beslut i domstol. Nu får banken ersättning för arbetet.

HQ-kraschens rättsliga efterspel fortsätter. I två dagar har den tidigare HQ-vd:n Stefan Dahlbo förhörts i Stockholms tingsrätt som en del i den långa rättstvisten mellan Mats Qviberg och processbolaget HQ.

Återigen tvingades Mats Qviberg, tidigare styrelseordförande i HQ-bank, försvara sitt agerande under en av de största svenska bolagskrascherna på många år. Under fredagen förhördes han i Stockholms tingsrätt, där fokuset hamnade på hans försvarstal.

 

Mats Qvibergs sakframställan återkommer gång på gång till att tradingportföljen aldrig var felvärderad och att det därför inte finns några brister att anklaga honom för. Hans ombud Ulf Stigare hänvisar till brottmålsdomen och till revisorsnämndens beslut.

Sidor