Annons

Annons

Bure säljer aktier i dotterbolag

Bure säljer 9 procent av aktierna i Mercuri till cheferna i dotterbolaget. Samtidigt får investmentbolaget en ny styrelseledamot.

Bure Equity kallar till årsstämma den 30 april. Stämman ska bland annat godkänna avyttring av aktier i dotterbolaget Mercuri International Group.

Bure äger 99,1 procent av aktierna i Mercuri International Group AB som bolaget ägt sedan 1998. Nu föreslår styrelsen föreslår en avyttring av upp till 9 procent av aktierna i Mercuri till ledande befattningshavare i Mercuri. 

”Skälet till en avyttring av aktier i Mercuri till ledande befattningshavare är att styrelsen bedömer att en avyttring till ledande befattningshavare är ett effektivt verktyg för att möjliggöra en framtida god värdetillväxt på Bures innehav i Mercuri genom att ge ledande befattningshavare ett kraftfullt incitament att verka för en positiv utveckling av Mercuris verksamhet”. 

Annons

Annons

Enligt kallelsen ska köpeskillingen för aktierna minst uppgå till bokfört värde på aktierna i moderbolaget. Under 2018 omvärderades innehavet i Mercuri vilket medförde en reversering av tidigare nedskrivningar med 50 miljoner kronor. Aktierna är bokförda till 105 miljoner kronor per den 31 december 2018. 

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap med verksamhet i alla världsdelar. Mercuri-koncernens nettoomsättning och rörelseresultat under 2018 exklusive Celemi som avyttrades i maj 2018 var 377 miljoner kronor respektive 27 miljoner kronor.

Försäljningen ska genomföras senast den 31 oktober 2019, enligt förslaget.

Under stämman ska även en delvis ny styrelse godkännas. Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Carsten Browall. Mathias Uhlén har avböjt omval. 

Patrik Tigerschiöld föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Carsten Browall är ordförande i GHP Specialty Care AB och styrelseledamot i Osstell AB, Cellink AB och S2 Medical AB. Han har tidigare innehaft ledande positioner på Unfors RaySafe AB, Capio AB, Nobel Biocare AB och Mölnlycke Health Care.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons