Brakförlust för Riksbanken

Taggar i artikeln

Per Lindvall Riksbanken
Riksbanken väntas redovisa en orealiserad förlust för 2022. Direktionen har därför beslutat att återföra tidigare avsatta medel för finansiella risker på 5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2022.
Publicerad
Uppdaterad

Riksbanken väntas redovisa en orealiserad förlust för 2022. Direktionen har därför beslutat att återföra tidigare avsatta medel för finansiella risker på 5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2022.

Realtid.se

”Riksbanken har skött sina affärer så att den har tappat bort sin egen intjäningsförmåga och har numera ett mycket stort negativt kassaflöde. Vore Riksbanken en självständig bank så skulle den vara konkursmässig.” Det skrev Realtids Per Lindvall i en mycket uppmärksammad krönika i slutet av november.

Och nu får vi då veta exakt hur illa det är.

”Preliminärt blir då det redovisade resultatet en förlust på 81 miljarder kronor. Den orealiserade förlusten beror främst på att marknadsräntorna stigit världen över vilket försämrar marknadsvärdet på Riksbankens tillgångar”, skriver Riksbanken i ett meddelande på sin webbplats på onsdagen.

Annons

”Under 2022 har inflationen globalt och därmed också ränteläget stigit snabbt. Det har fått marknadsvärdet att sjunka, både på Riksbankens innehav av värdepapper i svenska kronor och på utländska värdepapper i valutareserven. Denna orealiserade värdeminskning väntas påverka det redovisade resultatet för 2022, via en så kallad nedskrivning.

Beslutet om att återföra 5 miljarder kronor, från tidigare avsatta medel, förbättrar det preliminära redovisade resultatet för räkenskapsåret 2022. Trots återföringen förväntas resultatet bli negativt och Riksbankens egna kapital mycket lågt.

Banken noterar i pressmeddelandet att den nya riksbankslagens bestämmelser för kapitalet, som gäller först från räkenskapsåret 2023, innebär att Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att återställa det egna kapitalet om detta blir för lågt.

Annons

En framställning bör baseras på en bred bedömning av Riksbankens finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga vid det aktuella tillfället.

”Det är därmed osäkert hur stort belopp framställningen kan komma att omfatta och Riksbanken behöver återkomma med mer analys och information om detta framöver”, skriver Riksbanken.

Annons