Börs

Bostadsutvecklare byter börslista

Bostadsutvecklaren Tobin Properties har ansökt om avnotering på Nasdaq First North Premier för att istället listas på Nasdaq First North.

Uppdaterad 2018-10-22
Publicerad 2018-10-22

Tobin Properties har beslutat att ansöka om avnotering från börslistan Nasdaq First North Premier av bolagets stamaktie samt preferensaktie serie A.

Skälet till att Tobin Properties ansöker om avnoteringen beror på att Klövern förvärvat stamaktier i Tobin Properties så att bolaget inte längre uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier för dess stamaktier.

Fastighetsbolaget Klövern med fastighetsprofilen Rutger Arnhult i spetsen gick in som ny huvudägare i Tobin i början av året i samband med två emissioner av stamaktier i bolaget på sammanlagt cirka 200 miljoner kronor.

Spridningskravet innebär att 25 procent av bolagets respektive aktier ska ägas av allmänheten. Tobin ansöker därför om notering på Nasdaq First North som tillämpar ett spridningskrav på den lägre nivån 10 procent.

“I samband med att Nasdaq First North Premier och Nasdaq First North i viss utsträckning tillämpar striktare regler för emittenten har bolaget gjort bedömningen att båda dess aktieslag ska avnoteras från Nasdaq First North Premier och att ansökan om ny listning på Nasdaq First North ska avse båda aktieslagen, trots att bolagets preferensaktie av serie A uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier”, skriver bostadsutvecklaren i ett pressmeddelande.

Avanza Bank AB kommer att agera som Certified Adviser avseende Tobins listning på Nasdaq First North. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier samt första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North meddelas så snart ansökningarna har behandlats av Nasdaq.

Platsannonser