Finans Nyhet

Bostadspriserna backar i hela landet

Taggar i artikeln

Bostadspriser
På tre månaders sikt noterar Valuegard en nedgång i samtliga boprisindex, vilket är första gången sedan 2011.
Publicerad

Priserna på både bostadsrätter och villor sjunker i hela Sverige. Störst är nedgången i Stockholm. Det visar färska siffror från både Svensk Mäklarstatistik och Valuegard. Enligt Valuegard noteras den snabbaste prisnedgången sedan finanskrisen 2008.

Priserna på bostadsrätter sjönk med en procent i hela Sverige, i centrala Stockholm och Stormalmö var nedgången något större, enligt statistiken från Svensk Mäklarstatistik. 

Siffrorna från Mäklarstatistik visar att bostadsrätter i riket sjunkit med 1 procent den senaste månaden och stigit med 1 procent på tre månaders sikt. På 12 månader är prisökningen 4 procent.

Villapriserna har stigit med 1 procent både den senaste månaden och på tre månader samt stigit 7 procent på 12 månader. 

Annons

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, ser det ökade utbudet av bostäder som en av de viktigaste förklaringarna till utvecklingen just nu.

– Efter år av för låg nyproduktion börjar det spela in. Priserna på nyproduktion ligger i det högre registret och där har efterfrågan inte lyckats möta upp.

Det är nu tydligt att bostadsmarknaden gått in i en ny fas med prisnedgångar även om regionala skillnader finns. Tydligast syns det i Stockholmsområdet. I de två andra storstadsområdena sjunker årstakterna, men är fortfarande höga både i Malmö- och Göteborgsområdet.

Annons

– Senaste tidens inbromsning och nedgångar skall ses i perspektivet att vi under ett antal år haft stadig prisuppgång, säger Per-Arne Sandegren.

På Sveriges största mäklarfirma, Fastighetsbyrån, lyfter man fram psykologin hos bostadsköparna som en viktig förklaring till prisnedgången.

– Vi kan se tendenser till avmattning och minskad efterfrågan i ganska stora delar av landet även om det är mindre tydligt på vissa orter. Till viss del kan den utvecklingen vi ser nu förklaras av de befintliga amorteringskraven börjar få effekter. Dock är en ännu viktigare faktor psykologi hos bostadskonsumenterna. Det har spridit sig en oro kring vart bostadsmarknaden är på väg, framförallt i storstäderna, som inte är kopplade till några faktiska förändringar i förutsättningar för konsumenterna, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Annons

Fastighetsmäklarförbundets chef tycker inte att prisnedgången är märkvärdig.

– Avmattningen är ett faktum men det är viktigt att sätta siffrorna i sitt sammanhang. Vi har under flera år bevittnat kraftiga prisuppgångar, runt 10-15 procent per år. Om prisutvecklingen sansar sig för en stund, är det inget märkvärdigt. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att svensk ekonomi är stark, vi har hög sysselsättning och låga räntor, säger Carolina Stegman, Fastighetsmäklarförbundets vd.

Valueguards kvalitetsjusterade index visar samtidigt en mer drastisk bild än morgonens siffror från Svensk mäklarstatistik. Nedgångarna i bopriserna var breda och djupa i oktober, enligt Valueguards senaste statistik som också presenterades i dag tisdag.

Enligt den statistiken sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 2,8 procent under månaden och villapriserna backade 3,2 procent. Värst var fallen i Stockholm: 3,4 respektive 4,0 procent.

“På tre månaders sikt har vi nedgång i samtliga offentliga prisindex, vilket är första gången sedan 2011”, skriver Valuegard i ett pressmeddelande.

“Historiskt har vi sett nedgångar under hösten under 2007, 2008 och 2011. Samtliga dessa år kännetecknades av nedgångar ända till årets slut och sedan en snabb återhämtning efter årsskiftet. Nedgången de senaste två månaderna är den snabbaste sedan finanskrisen 2008”, enligt Valuegard.

Valueguards prisindex tar hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad.

Annons