Bank

Bolund: FI ska granska även utländska banker i Sverige mot penningtvätt 

Finansinspektionen, FI, får 10 miljoner kronor extra per år i sitt arbete mot penningtvätt gentemot utländska bankers filialer. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund i en intervju med Realtid.

Uppdaterad 2019-09-20
Publicerad 2019-09-19

Regeringen antar på torsdagen den proposition som ska hindra utländska bankers filialer att komma undan med terrorfinansiering och penningtvätt på svensk mark. 

– Det här gör att man hamnar på samma behandling som vi har för de svenskägda instituten, man har samma befogenheter att kunna gå in och begära ut dokumentation och ha tillsyn, säger Per Bolund till Realtid och tillägger:

– Det är viktigt också för att ha en likvärdighet på den svenska finansmarknaden, det ska vara samma krav för alla. 

Per Bolund säger att det handlar om att ge Finansinspektionen som ansvarig myndighet för penningtvättsfrågor de verktyg man behöver för att ha en effektiv tillsyn.

– Grunden är att finansmarknaden har förändrats ganska mycket på kort tid där två av de största kredit- och finansinstituten nu är ägda från andra länder, säger Per Bolund.

Totalt på marknaden är det 35 olika bolag som har utländska ägare. FI behöver vid behov kunna ingripa även mot dessa institut.  

– Det är ett stort steg framåt. Det är en del i en lång serie av åtgärder och propositioner som vi har lagt för att skärpa arbetet mot penningtvätt och har förstärkt myndigheten väldigt mycket resursmässigt.

I propositionen föreslås 10 miljoner kronor extra årligen till FI, vilket är vad myndigheten själv ansåg sig behöva och äskade om, enligt Per Bolund. Förra året fick FI 80 miljoner kronor i extra påslag. 

– De har fått en kraftig förstärkning under ett antal år, säger Per Bolund.

 

Platsannonser