Finans

Björn Savén tar upp kampen mot Skatteverket

Björn Savén överklagar Skatteverkets upptaxering.

Uppdaterad 2018-05-29
Publicerad 2018-05-29

Riskkapitalisten Björn Savén, grundare av IK Investment Partners, väljer att överklaga Skatteverkets beslut som lämnades i december, enligt DI.

Skatteverket, som krävde 1,8 miljarder kronor från Björn Savén, hävdade i ett så kallat omprövningsbeslut att Björn Savéns inkomster från 2012 ska betraktas som så kallad 3:12-avkastning.

Björn Savén ägde bolagen via en kapitalförsäkring. Av de 2,6 miljarder kronor som Björn Savén lyft från kapitalförsäkringen skulle alltså 70 procent gå till staten, enligt DI.

Björn Savén och hans juridiska ombud hävdar i överklagan att detta rör sig om så kallad carried interest som ska beskattas som lön.

Carried Interest vs 3:12-reglerna

Carried interest är en i förväg avtalad vinstandel och ett incitament för god förvaltning av en riskkapitalfond. Den särskilda vinstandelen utgår till de personer som aktivt har arbetat med portföljbolagens värdetillväxt. Skatteverket ansåg tidigare att detta var ett förvaltningsarvode som ska beskattas hos rådgivningsbolaget, medan rådgivningsbolaget ansett att det är en kapitalinkomst avseende en näringsbetingad andel och därmed skattefri inkomst hos bolaget. Kammarrätten gav rådgivningsbolagen rätt i ett beslut från 2014 (Nordic Capital-Målet).

När detta beslut kom beslutade Skatteverket att istället låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna för de belopp som de fått ut. Reglerna är endast tillämpliga på fåmansbolag och med detta menas ett aktiebolag där fyra eller färre personer, direkt eller indirekt, äger mer än hälften av rösterna i bolaget.

Inkomstskattelagen skiljer mellan kvalificerade aktier i fåmansföretag och aktier som inte är kvalificerade, så kallade okvalificerade aktier. Avgörande för om ett aktieinnehav är kvalificerat är huruvida delägaren varit "verksam i betydande omfattning" i företaget under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. Med detta menas att personens arbetsinsatser har varit av stor betydelse för bolagets vinstgenerering/resultat.

Platsannonser