Fintech

Bitcoins skapare träder fram

Den australienska entreprenören Craig Wright har tidigare pekats ut som personen bakom den virtuella valutan bitcoin. Nu träder han själv fram som betalmedlets skapare. Wright tros ha en förmögenhet på mer än 3,6 miljarder kronor i bitcoins.

Uppdaterad 2016-05-02
Publicerad 2016-05-02

Även betydande medlemmar av bitcoin-nätverket har bekräftat att Wrights uppgifter stämmer, skriver BBC. Bekräftelsen kommer efter flera år av spekulationer om vem som står bakom bitcoin.

2014 pekades japanske kryptografen Satoshi Nakamoto, som också varit involverad i bitcoin-nätverket, ut som den virtuella valutans upphovsman. Han har dock förnekat påståendet och många har haft inställningen att "Satoshi Nakamoto" är en pseudonym.

Nu avslöjar Craig Wright för tre medier,  BBC, Economist och GQ , att det är han som står bakom pseudonymen.

I ett möte med BBC signerade han meddelanden med hjälp av bitcoin-nycklar som användes i valutans barndom. Nycklarna ska vara exklusivt länkade till bitcoin-block som enbart skaparen Wright eller "Satoshi Nakamoto" kan ha känt till.

– Det här är det tio block jag använde för att skicka tio bitcoins med till Hal Finney i januari [2009], vilket var den första bitcoin-transaktionen, säger han till BBC.

Hal Finney är en känd kryptograf som ska ha hjälpt Wright att omsätta hans idéer till det i dag vedertagna bitcoin-protokollet.

– Jag gjorde merparten av arbetat, men andra personer hjälpte mig.

Han uppger att först tänkte gå ut med sin identitet genom att släppa information som andra skulle kunna verifiera på kryptografisk väg.

Att han nu träder fram själv beror på att han vill få bort spekulationerna och det stora mediaintresset kring kryptografen Satoshi Nakamoto.

– Jag gör inte det här för att jag vill. Jag vill inte bli ett känt ansikte för någonting. Jag hade helst sluppit. Men jag gör det för att jag vill jobba och göra det jag vill göra.

– Men jag vill inte ha pengar, inte bli känd och inte beundrad. Bara bli lämnad i fred, säger han till den brittiska tv-kanalen.

I december 2015 uppgav även amerikanska magasinen Wired och Gizmodo att de hade bevis för att Wright är bitcoins skapare. De hänvisade till läckta dokument som påvisade hans inblandning i bitcoin-projektet på ett mycket tidigt stadium.

Kort därefter stormade australiensisk polis Wrights hem i Sydney. Men husrannsakan ska inte ha varit kopplad till bitcoin, utan till en utdragen utredning kopplat till misstänkt skattebrott.

I dagsläget finns det totalt 15,5 miljoner bitcoins och varje bitcoin är värd 449 dollar. Craig Wright tros äga cirka en miljon bitcoins, vilket motsvarar en förmögenhet på mer än 3,6 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in