Behovet: 67 300 nya bostäder varje år till och med 2030

Taggar i artikeln

Bostadsmarknad Boverket
Orsaken till det ökade behovet är att antalet hushåll ökar mer än vad SCB förutspådde för ett år sedan. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Boverket har genomfört nya beräkningar av det nationella behovet av bostäder för perioden 2023–2030. Enligt Boverkets beräkning behövs 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030. Det är en ökning med 6 procent fler bostäder än den beräkning Boverket tog fram för ett år sedan.

Realtid.se

–Det mest oroväckande är inte att byggbehovet nu skrivits upp med 6 procent utan det är att det redan allvarliga läget med ett stort historiskt bostadsunderskott nu riskerar att försämras när bostadsbyggandet stagnerat samtidigt som befolkningen fortsätter att öka. I vår senaste byggprognos för nästa år bedöms lite drygt 20 000 bostäder att påbörjas 2024. Det är långt ifrån det behov vi har, säger Anders Sjelvgren generaldirektör på Boverket i en skriftlig kommentar.

Orsaken till det ökade behovet är att antalet hushåll ökar mer än vad SCB förutspådde för ett år sedan. Men också att det sedan 2006 uppbyggda latenta behovet av bostadsbyggande förvisso fortsatt att minska tack vare en relativt hög bostadsproduktion men takten är för låg för att underskottet ska betas av under beräkningsperioden.

– Att bostadsbyggandet nu kraftigt bromsat in innebär att de utmaningar bostadsmarknaden stått inför under lång tid riskerar att bestå och sannolikt förvärras under denna beräkningsperiod. Personer som står utanför bostadsmarknaden riskerar att få ännu svårare att ta sig in och trångboddheten riskerar att öka, säger Bengt J Eriksson bostadsmarknadsexpert på Boverket.

Annons

Boverkets beräkning av behovet av nya bostäder utgår ifrån de officiella befolkningsframskrivningar som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen. Med anledning av att SCB i april 2023 publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till 2070, har Boverket reviderat den beräkning över det framtida bostadsbyggnadsbehovet som Boverket publicerade i juni 2022 för perioden 2022–2030.

 

 

Annons

Annons