Bostadsutvecklarnas affärsmodell i kris – moment 22 förlamar marknaden

Taggar i artikeln

Debatt
Anders Gullesjö, chef för företagsmarknaden, Danske Bank Sverige.
Publicerad
Uppdaterad

Affärsmodellen där privatpersoner köper bostadsrätter på ritning och förbinder sig till tillträde några år framåt är stendöd de närmaste åren. Det är en stor risk att inte köpa och sälja i samma marknad – därför vågar inte privatpersoner längre teckna sig för en bostadsrätt under produktion. Det innebär att bostadsutvecklaren får svårt att få finansiering för bostadsrättsprojekten och därmed pausar man allt fler projekt. En dålig sak för samhället på lång sikt. Det har skapats ett moment 22. Det skriver Anders Gullesjö, chef för företagsmarknaden, Danske Bank Sverige.

 

Realtid.se

Danske Bank ser att det behövs nytänkande för att hitta en lösning i närtid. En möjlighet är att staten ställer garantier för kreditgivarna så att man kan refinansiera byggprojekten och därmed påbörja byggstarterna utan att man tecknat bindande avtal på bostadsrätterna i förväg. Det innebär att fastigheten färdigställs, nyproducerade bostadsrätter kommer ut på marknaden där köparen kan förvärva bostadsrätten i samma marknad som hen säljer i och med rätt kalkyl. Det medför även att köparna minskar risken kring förseningar i produktionen i och med att fastigheten är färdigställd.

Men vilka risker finns för bolagen och staten? Givetvis är det så att man med en sådan här lösning etablerar ett byggprojekt med spekulativ vy på hur marknaden utvecklas och vilka priser som föreligger när produktionen är färdigställd. Det skulle kunna innebära att en del av projekten visar negativt resultat men den ska ställas i relation till att inte starta en produktion och de kostnader det innebär för byggbolag och samhället. Sett utifrån statens perspektiv så är risken marginell under förutsättning att fastighetsutvecklaren även skjuter in en del eget kapital. Det innebär att ett prisfall behöver vara större än den egna insatsen för att staten ska förlora pengar.

Bostadsmarknaden är i behov av bostadsproduktion och många röster höjs för bidrag och subventioner. Men frågan är, var finns allmännyttan? Många kommuner, särskilt storstadsregioner har och kommer ha ett stort behov av bostäder och kommunerna sitter dessutom på marken/byggrätterna. Här är vårt förslag är att man bör se över möjligheten från staten att subventionera kommunerna i områden där ser tillväxt och där bostäder behövs. På så sätt behåller man skattemedel inom den offentliga sektorn samtidigt som man kan bygga för medelinkomsttagare som exempelvis folk med samhällsbärande yrken- poliser, lärare och så vidare. För det finns ett fortsatt extremt stort behov av bostäder i storstäderna men det som byggs är för dyrt för människor med vanliga inkomster. Sedan bör staten ta ett större ansvar. En ny riskfördelning där de garanterar risken.

Annons

Anders Gullesjö
Chef för företagsmarknaden, Danske Bank Sverige

 

Annons