Bank

Bankernas marginaler på bolån rekordhöga

Bankerna tjänar rekordmycket pengar på bolånen. Marginalerna är de högsta som Finansinspektionen uppmätt sedan dessa började beräknas för drygt 15 år sedan. Det ger bolånetagare ett stort förhandlingsutrymme med bankerna, enligt FI.

Uppdaterad 2018-02-13
Publicerad 2018-02-13

Bankernas bruttomarginal på bolån ökade från 1,67 procent vid utgången av det tredje kvartalet till 1,71 procent vid utgången av det fjärde kvartalet. Nivån för marginalen är den högsta som Finansinspektionen har uppmätt sedan marginalen började beräknas 2002.

“Under det fjärde kvartalet 2017 minskade utlåningsräntan på nya bolån. Även bankernas finansieringskostnad för bolån minskade. Att bruttomarginalen ökade förklaras av att bankernas finansieringskostnad minskade i en större omfattning än utlåningsräntan. Lägre finansieringskostnader för bankerna förklaras av utvecklingen för marknadsräntorna”, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen publicerar bruttomarginalen på bolån som är ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan. 

“Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett stort förhandlingsutrymme. En hög lönsamhet på bolån bidrar till att banker vill behålla kunder och den höga marginalnivån visar på att det i en förhandling finns utrymme för banken att sänka räntan samtidigt som en god lönsamhet kan behållas. Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Det finns åtminstone åtta olika större aktörer som erbjuder bolån så konsumenter behöver inte vara begränsade till storbankerna. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle detta sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk”, skriver Finansinspektionen.

Platsannonser