Bank

Bankernas marginal på bolån minskar

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 3 punkter under det andra kvartalet 2020.

Publicerad 2020-09-01

Vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick marginalen till 1,26 procent, jämfört med 1,29 procent det första kvartalet.

Bankernas finansieringskostnad för bolån ökade under slutet av det första kvartalet 2020 i den finansiella turbulens som utbrottet av coronaviruset medförde. Den högre finansieringskostnaden bestod under stora delar av kvartal två, även om den började sjunka under slutet av kvartalet. Utlåningsräntan för bolån var i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader innebär att bruttomarginalen på bolån minskade.

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar för att minska låntagarnas och bankernas sårbarheter kopplade till bolån. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. Under våren sänkte FI den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 procent till 0 som en del i att upprätthålla kreditgivningen. Det kan i förlängningen minska bankernas kostnader något för bolån, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in