Fastigheter

Balder tar in 690 miljoner kronor

Fastighetsbolaget genomför en riktad nyemission av tre miljoner stamaktier.

Publicerad 2016-09-20

Balder gör en riktad nyemission av drygt tre miljoner stamaktier av Serie B till en teckningskurs om 230 kronor per aktie. Ett antal svenska och internationella institutioner har tecknat aktier och Balder tillförs 690 miljoner kronor.

Emission görs i omedelbar anslutning till och med anledning av gårdagens aviserade förvärv av fastigheter i IA Hedia Fastighet.

"Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt, i omedelbar anslutning till offentliggörandet av det avtalade förvärvet av samtliga fastigheter i I.A Hedin Fastighet AB koncernen", meddelar Balder.

Carnegie fick i uppdrag att genomföra emissionen genom en accelererad book building-process.

Igår offentliggjorde jätteaffären där hela beståndet i IA Hedin Fastighet för fyra miljarder kronor från Anders Hedin Invest. I samband med affären går säljaren in som ny storägare i Balder genom att dellikvid för de köpta fastigheterna ges genom en kvittningsemission av 4,6 miljoner stamaktier av Serie B, vilket motsvarar över en miljard kronor.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in