Fastigheter

Balder fortsätter att växa

Kraftigt ökade hyresintäkter och driftöverskott tack vare att Sato ingår sedan årsskiftet. Balders vd söker nya investeringar.

Uppdaterad 2016-08-23
Publicerad 2016-08-23

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter fördubblades och uppgick till 1.307 miljoner kronor i det andra kvartalet, enligt dagens halvårsrapport.

Ökningen beror främst på att finska bostadsfastigheternas (Sato Oyj), resultaträkning konsoliderades från och med 1 januari 2016.

Driftöverskottet uppgick till 896 miljoner kronor under andra kvartalet, vilket är en ökning med 86 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Förvaltningsresultatet uppgick till 547 miljoner, en ökning med 25 procent.

Balder har nästan sedan starten investerat i olika intressebolag.

"Vi har, under slutet av andra kvartalet i ett av våra intressebolag som vi samäger med Tredje AP-fonden, avtalat om att förvärva en portfölj med fina bostadsfastigheter i region Stockholm och Öresund för 2 Mdkr. Tillträde skedde strax efter halvårsskiftet. Tredje AP-fonden delar vår långsiktiga syn på investeringar", skriver vd Erik Selin i rapporten.

Utöver de hälftenägda intressebolagen äger Balder även 44,1 procent av Collector, 31 procent av Tornet Bostadsproduktion, 28 procent i Brinova och 49 procent i Sjaelsö Management ApS.

Erik Selin vill fortsätta växa och är optimistisk inför att hitta nya investeringar.

"Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning", skriver han i rapporten.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 1.026 miljoner kronor, vilket motsvarade 5:66 kronor per stamaktie (6:84).

 

Platsannonser

Logga in