SkattNyhet

Bakslag för Skatteverket ökar möjligheten för sänkt fastighetsskatt

KPMG, SkatteverketKPMG, Skatteverket
"Det här är en principiellt viktig fråga, inte minst på grund av den utveckling som har skett i samhället. Det fokus på miljöområdet som lagstiftaren har ger fog för att saneringsansvar och skärpta miljölagstiftningar är att vänta, snarare än tvärtom", säger Rebaz Wahab, skatterådgivare på KPMG.
Publicerad
Uppdaterad

Många som äger förorenad mark har sannolikt betalat en för hög fastighetsskatt på grund av ett felaktigt taxeringsvärde. Men rättsliga bakslag för Skatteverket bäddar nu för en ändring av det.

Anders Frick

Marken där det har funnits gamla bensinmackar är ofta är förorenad, vilket gör att värdet normalt sett är mycket lägre än för annan mark. Trots det har sådan, och liknande, mark ofta ett alldeles för högt taxeringsvärde, vilket leder till en felaktigt – hög – fastighetsskatt.

Taxeringsvärdet beräknas enligt en lagstadgad värderingsmodell som inte tar hänsyn till föroreningar, men däremot finns möjlighet att göra justeringar om det finns omständigheter som påverkar värdet på fastigheten. Detta kallas för justering för säregna förhållanden. Men Skatteverkets bedömningar är strikta:

– Skatteverkets uppfattning är att taxeringsvärdet endast kan justeras ned i samband med föroreningar endast i de få fall där det föreligger ett myndighetsbeslut som begränsar fastighetsägarens användning av fastigheten, säger Rebaz Wahab, skatterådgivare på KPMG, till Realtid.

Annons

Han konstaterar nu att Skatteverket dock har fått flera rättsliga bakslag. Domstolarna anser att en justering av taxeringsvärdet ska medges när det förekommer markföroreningar.

– Det är väldigt välkommet att flera förvaltningsrätter och Kammarrätten i Sundsvall nu har konstaterat att det saknas rättsligt stöd för att kräva att det ska finnas ett myndighetsbeslut om sanering för att justering av värdet ska aktualiseras, säger Rebaz Wahab.

Enligt honom har många fastighetsägare fått avslag när de har begärt justering av taxeringsvärdena. Dessutom är mörkertalet stort – många fastighetsägare har helt enkelt förlitat sig på Skatteverkets rättsliga vägledning och därför inte ens ansökt om taxeringsjustering. Domarna öppnar dock för en ändring av detta.

Annons

– Det här är en principiellt viktig fråga, inte minst på grund av den utveckling som har skett i samhället. Det fokus på miljöområdet som lagstiftaren har ger fog för att saneringsansvar och skärpta miljölagstiftningar är att vänta, snarare än tvärtom, säger Rebaz Wahab.

Annons