Bank

Avyttringen av Collector Ventures har slutförts

Finansinspektionen har nu godkänt att Collectors försäljning av Collector Ventures till NFT Ventures.

Publicerad 2021-02-11

Collector ingick den 10 september 2020 avtal om att avyttra hela sitt innehav i Collector Ventures till NFT Ventures för 330 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen krävde godkännanden från Finansinspektionen som nu har erhållits och transaktionen har slutförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Collector Ventures grundades 2016 tillsammans med NFT Ventures i syfte att göra investeringar i fintech-bolag. Sedan starten har Collector Ventures investerat i 28 bolag och genomfört två avyttringar. Investeringsverksamheten ingick i Collectors Företagssegment.

Köpeskillingen uppgick till 330 miljoner kronor på skuldfri basis och finansieras delvis av ett lån från Collector Bank AB på marknadsmässiga villkor. Avyttringen medför endast en marginell påverkan på Collectors resultat och finansiella ställning.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in