"Vi följer ett stort antal banker i och utanför Skandinavien och kommer att vara selektiva och göra förvärv när vi tror att vi kan skapa värde," säger Christopher Ekdahl, investeringschef och del av Nordic Capitals team för investeringar inom finansiella tjänster. Foto: Nordic Capital
Bank

”Även storbankerna kan bli aktiva i konsolideringen”

Flera nischbanker spår fortsatt konsolidering för branschen i Norden och Nordic Capital räknar med fortsatta tilläggsförvärv för de nischbanker som riskkapitalbolaget äger. 

Publicerad 2019-12-16

Nordic Capital har sedan 2012 investerat i fyra utmanarbanker: Resurs Bank, som såldes tidigare i år, Nordnet, Nordax och Bank Norwegian. Gemensamt för dessa är att de har en väldigt stark organisk tillväxtresa. Det har varit grunden i investeringarna och gjort att bolagen inte varit beroende av att växa genom förvärv, enligt Christopher Ekdahl, investeringschef och del av Nordic Capitals team för investeringar inom finansiella tjänster.

Hur ser det ut framöver?

– Det ser liknande ut framöver. Vi följer ett stort antal banker i och utanför Skandinavien och kommer att vara selektiva och göra förvärv när vi tror att vi kan skapa värde, säger Christopher Ekdahl. 

Finansiella tjänster är en prioriterad sektor för Nordic Capital och riskkapitalbolaget har ett dedikerat team inom området.

Har Nordic Capital någon vision eller helhetstänk för era olika investeringar inom finansiella tjänster?

– Just nu ligger fokus på utveckling av befintliga portföljbolag där varje bolag har en tydlig tillväxtstrategi och vision att växa inom sin nisch. Vi letar också hela tiden efter nya intressanta investeringsmöjligheter, säger Christopher Ekdahl.

Hur omfattande kan konsolideringen bli, hur tror du att antalet nischbanker förändras under de närmaste åren?

– Konsolideringen har hållit på i ett antal år. Så här långt har det dykt upp nya spelare i ungefär samma takt som större spelare gjort förvärv (där Stabelo är ett exempel, reds anm). Men på sikt kommer det nog att bli lite färre och större spelare i branschen, säger Christopher Ekdahl.

Vad finns det för drivkrafter för fortsatt konsolidering?

– Om ett bolag med en bättre IT-plattform köper ett bolag som inte har lika bra IT-plattform kan det finnas vissa fördelar med att flytta över kunderna till sin egen plattform, få skalfördelar och samtidigt kunna erbjuda kunderna en bättre upplevelse, säger Christopher Ekdahl

Digital transformation och investeringar i det digitala området är alltså en viktig del för Nordic Capitals investeringar inom finansiella tjänster. Det handlar om att vara effektiv och att kunna ge kunderna en bra användarupplevelse, enligt Christopher Ekdahl.

En annan drivkraft är att stärka ett bolags strategiska inriktning, där Nordax senaste investering i Stabelo är ett exempel. Ökade kostnader i kölvattnet av större regulatoriska krav ger stordriftsfördelar och talar också för fortsatt konsolidering, enligt Christopher Ekdahl. 

– Aktörerna som vi jobbar med växer så fort organiskt så jag tror att det helst ska till någonting mer än bara skalfördelar för att vi ska tycka att en affär ska fungera. Om det också är i linje med tillväxtstrategin, till exempel ny produkt, geografi eller distributionskanal, så är det mer intressant, säger Christopher Ekdahl. 

I Resurs var exempelvis förvärven till stor del drivna av att Resurs ville bli starkare utanför Sverige, enligt Christopher Ekdahl.

Ett gemensamt tema för många av Nordic Capitals investeringar inom finansiella tjänster är att hitta fickor där man kan konkurrera med storbankerna och där storbankerna kanske inte har lika starkt erbjudande, uppger Christopher Ekdahl.

Han nämner som exempel Nordax bolåneerbjudande som vänder sig mot kunder som behöver lite mer individuell service vid kreditgivning och Stabelo som riktar in sig mot storbankernas huvudkunder men med mer konkurrenskraftig prissättning. 

– Vid något tillfälle kan man tänka sig att även storbankerna blir aktiva i konsolideringen. Storbankerna bör ha stora finansieringssynergier och de skulle kunna vara intresserade av nischbankernas högre lönsamhet och tillväxttakt, säger Christopher Ekdahl.

Även Mikael Meomuttel, finanschef på TF Bank som är en av de mindre nischbankerna i Norden, spår fortsatt konsolidering bland nordiska nischbanker.  

I Norge finns många aktörer inom konsumentlån och blancolån där konsolidering mycket väl kan bli aktuellt, enligt Mikael Meomuttel. Nischbankerna i Norge är mer lika varandra, vilket talar för en större sannolikhet för konsolidering i Norge än i övriga Norden. 

Norska banker har generellt lägre värderingar än övriga nordiska nischbanker. Det kan också tala för en ökad sannolikhet för mer konsolidering i Norge. Komplexiteten skulle, enligt Mikael Meomuttel, öka vid förvärv av exempelvis svenska nischbanker med värderingar på över 100 procent av det egna kapitalet, vilket skulle innebära hantering av goodwill som belastar det köpande bolagets kapitalbas.

För att nordiska nischbanker på allvar skulle kunna ta upp konkurrensen med storbankerna skulle det, enligt Mikael Meomuttel, krävas en balansomslutning på åtminstone runt 100 miljarder kronor, vilket i princip är vad de flesta svenska nischbankerna har tillsammans. 

Resurs Holdings vd Kenneth Nilsson uppgav i en intervju med Realtid i höstas att han räknade med en kommande konsolidering av nordiska nischbanker. Han säger nu till Realtid att han inte ser någon anledning att ändra på det budskapet. 

Kombinationen av att det krävs allt större investeringar i produktutveckling och för att möta regulatoriska krav samt den ökade konkurrensen är huvudskälen till att Resurs räknar med att det kommer en konsolidering av branschen.

Vid en konsolidering av branschen, är Resurs Holding köpare eller säljare?

– Det är en fråga för styrelsen och ägarna, men vi tror inte att vi kommer att stå utanför i alla fall. Vi tror att det kommer en konsolidering. När, var och hur är vi osäkra på men att den kommer är vi ganska säkra på, säger Kenneth Nilsson.  

Även Avida Finans vd Tord Topsholm uppgav i en intervju med Realtid i höstas att han räknade med konsolidering för nordiska nischbanker, vilket han nu upprepar. 

– Vi tror det kommer ske en ganska hård konsolidering, som har börjat. De flesta nischbankerna har Norden som hemmamarknad, jag tror på färre nordiska aktörer än idag och det sker troligtvis fler transaktioner under det kommande året, säger Tord Topsholm. 

Topsholm säger att konsolideringen redan börjat i Norge där det även skett uppköp av ett par mindre nischbanker. 

– Vi tror det kommer fortsätta i Norge, där det finns väldigt många nischbanker jämfört med Sverige och det är därför det sker en del transaktioner där. Sverige har lite större spelare och det är inte lika uppenbart att det behöver konsolideras.  

Platsannonser

Logga in