FinansNyhet

Avbetalning och e-handel bakom svenskarnas snabbväxande skuldberg

Foto: Pixabay
Publicerad

Konsumentverket pekar ut avbetalning och e-handel som bidragande orsaker till svenska konsumenternas skuldsättning, vilken ökat mycket kraftigt uinder de senaste tio åren.

Marlène Sellebråten

Konsumtionslån, kopplade till ett förändrat konsumtionsmönster ”där fler handlar på nätet och väljer att betala senare”, driver på utvecklingen av svenskarnas skuldsättning. Det skriver Konsumentverket i en ny rapport. Vidare hamnar ett växande antal av dessa lån hos Kronofogden. Från 2015 till fjolårets utgång har svenskarnas skulder hos Kronofogden ökat med hela 15 miljarder kronor. Ännu större är andelen av skulderna som hamnar hos inkassobolag: kapitalfordringar mot konsumenter har närmare fördubblats på tio år och uppgick till hela 77 miljarder kronor hos branschorganisationen Svensk Inkassos medlemsföretag vid utgången av 2020. Lägger man till räntor och andra avgifter så är den totala summan ännu högre.

Enligt Konsumentverket ökar avbetalning och delbetalning vid näthandel risken för konsumenter med svag ekonomi att hamna i betalningssvårigheter. Myndigheten ser ett antal områden där skyddet för konsumenter bör stärkas. Bland annat vill Konsumnetverket se att det alltid ska finnas en möjlighet att betala för köpet direkt. 

– Utvecklingen där allt fler handlar på kredit är mycket oroande. Det finns till och med exempel där alternativet att betala direkt inte erbjuds, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket, i en presskommentar.

Annons

KonsumentverketKälla: Konsumentverket, Konsument på kredit

Klarna, vars tjänster kan anses bidragit till såväl växande e-handel och ökade möjligheter att betala senare, valde förra året att avveckla sin svenska inkassoverksamhet Segoria.

Konsumentverket vill även se någon form av sammanställning över alla skulder som ett sätt att förenkla för både företag och konsumenter att få en bild av konsumenternas alla skulder. Reglerna som ska skydda konsumenter mot höga kreditkostnader, vilka infördes 2018  i konsumentkreditlagen, samt reglerna för inbetalningar av skulder hos Kronofogden bör även de revideras för ett ökat konsumentskydd.

Annons

“Vid inbetalningar till skulder som är föremål för indrivning hos Kronofogden sker avräkning först mot ränta och avgifter och först därefter mot kapitalskulden. Detta innebär att räntan fortsätter att löpa och att skulden kan växa trots återkommande inbetalningar från gäldenärens sida. En annan avräkningsordning skulle på ett avgörande sätt förbättra konsumentens möjligheter att slutbetala skulden,” skriver Konkurrensverket.

KonsumentverketKälla: Konsumentverket, Konsument på kredit

Rapporten är nu lämnad till regeringen. Den finns att läsa i sin helhet här >>
 

Annons
Annons