John Hedberg, vd på Creades.
Finans

Avanza tynger tredje kvartalet för Creades

Creades substansvärde minskade med 2 procent under tredje kvartalet drivet av negativ kursreaktion i Avanza. Addnodes starka utveckling kompenserade stora delar av nedgången.

Uppdaterad 2018-10-11
Publicerad 2018-10-11

I dag presenterar Creades delårsrapporten för niomånadersperioden 2018 samt för tredje kvartalet 2018. Avkastningen på substansvärdet under niomånadersperioden uppgick till +11 procent, medan Six Return Index ändrades under samma period med +11 procent. Enligt vd John Hedberg ligger avkastningen därmed över avkastningskravet på 7,5 procent per år.

Under kvartalet minskade dock substansvärdet med 2 procent, främst drivet av en negativ kursreaktion efter q2-rapporten i Creades största innehav Avanza (-12 procent). Detta kompenserades delvis av en stark utveckling i det tredje största innehavet Addnode som steg 29 procent under kvartalet.

Under kvartalet sålde Credase återstående innehavet i kontraktstillverkaren Note.

"Bolaget har under Creades dryga sex år som ägare levererat en årlig avkastning (IRR) på över 28%. Vi är givetvis nöjda med såväl den goda avkastningen som det faktum att vi genom försäljningen frigör resurser för nya investeringar”, skriver John Hedberg i vd-ordet.

Köparna av Creades aktier är en grupp investerare, däribland Notes största ägare Johan Hagberg, som förvärvar cirka 40 procent av aktieposten.

Bland de onoterade innehaven var det sammantagna värdet oförändrat under perioden. Innehavet i Röhnisch justerades ned, -12 procent, under kvartalet medan nätapoteket Apotea utvecklades med +5 procent. Creades portfölj med investeringar i mindre onoterade bolag utvecklades väl under perioden, +17 procent.

"Med tre av fyra kvartal som facit har marknadsutvecklingen under året varit starkare än vi vågade tro vid årets början. Vi förhåller oss dock fortsatt försiktiga till vad vi uppfattar som en högt värderad börs, bland annat genom att använda indexderivat som skydd mot börsfall, men även genom att stärka vår likviditet…" , skriver John Hedberg. 

Likviditeten uppgick vid kvartalets utgång till 212 miljoner kronor.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in