John Hedberg, vd på Creades.
Finans

Avanza tynger Creades substansvärde

Creades substansvärde för både andra kvartalet och för halvåret ligger under det Stockholmsbörsen har ökat med under perioderna. Creades lämnar dock andra kvartalet med stärkt kassa med blicken mot nya förvärv.

Uppdaterad 2019-07-12
Publicerad 2019-07-12

Sven Hagströmers investmentbolag Creades substansvärde ökade med 4 procent under årets andra kvartal, vilket var något sämre än Stockholmsbörsen som ökade med 7 procent under samma period.

Hittills i år har substansvärdet per aktie ökat med 13 procent, vilket också är under de 21 procent Stockholmsbörsen ökat med under samma period. Creades vd John Hedberg pekar dock på att avkastningen ligger med god marginal över bolagets absoluta avkastningskrav om 7,5 procent på årsbasis.

Av rapporten framgår det att substansvärdets utveckling till och med det andra kvartalet drivs av en mycket god utveckling för samtliga noterade innehav med undantag för Avanza. 

Den enskilt största bidragsgivaren i såväl absoluta som relativa termer utgörs av Lindab som hittills i år bidragit med 325 miljoner kronor, +64 procent, men även Addnode som bidragit med 145 miljoner kronor, +41 procent, och den aktiva förvaltningen inom ramen för Creades kapitalförsäkring som bidragit med 120 miljoner kronor, +35 procent.

En svag utveckling i Avanza drar dock ned substansvärdet. Creades innehav i Avanza har tappat 179 miljoner kronor, -14 procent, under det första halvåret. 

Sammantaget var den totala avkastningen för Creades noterade tillgångar 14 procent under året sex första månader. 

Värdet på Creades onoterade tillgångar ökade med totalt 4 procent under kvartalet vilket innebär att den onoterade delen av portföljen har ökat med 12 procent hittills i år. 

De viktigaste bidragsgivarna på den onoterade sidan är Inet som bidrag med 62 miljoner kronor, +42 procent, och Apotea som bidrog med 61 miljoner kronor, +47 procent. 

Under kvartalet har Creades sålt drygt halva innehavet i Lindab och försäljningen av Acne Studios har slutförts.

Creades har 874 miljoner i kassan, vilket kan jämföras med 220 miljoner kronor vid årets början.

”En stark kassa är givetvis positivt mot bakgrund av att vi för stunden tittar på ett antal nya förvärv, inom såväl den noterade- som onoterade miljön. I ett något bredare perspektiv är stärkt likviditet även helt i linje med vår önskan att skapa bättre flexibilitet och manöverutrymme i vad vi anser vara en svårbedömd marknadsmiljö där det kanske enskilt starkaste (och i alla fall oftast upprepade!) argumentet för en fortsatt god börsutveckling är avsaknad av bättre placeringsalternativ”, skriver vd John Hedberg i vd-ordet. 

Platsannonser

Logga in