Bank

Arion Bank spår kortvarig nedgång i isländsk ekonomi 

Arion Banks vinst i det andra kvartalet tyngdes av en avmattning i den isländska ekonomin, räknar med att det blir en kortvarig recession i år för Island och att ekonomin växer nästa år, säger bankens IR-chef Sture Stölen.

Uppdaterad 2019-08-09
Publicerad 2019-08-09

– Kärnverksamheten utvecklas positivt. Sedan har den isländska ekonomin gått in i en liten svacka till följd av det som hände med Wow Air och turistsektorn som sätter lite spår i våra reserveringar för kreditförluster, säger Sture Stölen till Realtid. 

Arion Bank tog en del extra reserveringar för möjliga kreditförluster i det första kvartalet och ytterligare reserveringar i det andra kvartalet som är relaterat till den svagare makro-situationen i Island, uppger Stölen.  

Den isländska ekonomin väntas sjunka med 0,7 procent i år, enligt ett snitt av analytikers prognoser, och växa med 2,1 procent nästa år, enligt Stölen.

– Alla bedömare säger att det här är en kortsiktig negativ tillväxt, säger Sture Stölen.

Det isländska flygbolaget Wow Airs konkurs tidigare i år väntas tynga turismen, som tillsammans med fiskenäringen och aluminiumproduktionen är viktiga för den inhemska ekonomin. Arion Bank har tidigare uppgivit att man räknar med att stark efterfrågan på turistresor till Island i kombination med att flera flygbolag planerar resor till Island gör att banken räknar med att nedgången i ekonomin är tillfällig och att den återhämtar sig nästa år.

Ekonomin väntas också få stöd bland annat av lättare penningpolitik från den isländska centralbanken och att en svagare isländsk valuta väntas gynna exporten, uppger Stölen. 

Rörelseintäkterna under det andra kvartalet sjönk 2 procent till 12,2 miljarder isländska kronor, rörelsekostnaderna minskade 4 procent till 6,6 miljarder medan nettovinsten föll 32 procent till 2,1 miljarder isländska kronor. 

Bankens resultat för det andra kvartalet är i linje med vad analytiker hade räknat med för kärnverksamheten, enligt Stölen. Reserveringar för möjliga kreditförluster var däremot högre än analytikerna hade räknat med.

En viktig prioritering för banken under resten av året är den strategiöversyn som bankens nye vd Benedikt Gíslason, som kom till banken i juli, har initierat. 

– Hela banksektorn genomgår en stor förändring och nye vd:n vill gå igenom strategin och titta på hur man på bästa sätt kan positionera banken för framtiden. Det krävs vissa nya grepp för att ta oss hela vägen till vårt mål (över  tio procents avkastning på eget kapital om ett par år), säger Stölen. 

Arion Bank upprepar sina medelsiktiga finansiella mål, inklusive att avkastning på eget kapital på över tio procent som ska nås någon gång under åren 2021 till 2023.  Den underliggande (rensat för jämförelsestörande poster) avkastningen på eget kapital ligger fortsatt på runt 6-7 procent.

Stölen upprepar att bankens betalningsbolag Valitor fortfarande väntas bli sålt i år.  

Platsannonser