FinansNyhet

AP2 avinvesterar i 250 bolag i linje med Paris-avtalet

AP2 Paris-avtaletAP2 Paris-avtalet
Eva Halvarsson,vd, andra AP-fonden. Foto: andra AP-fonden
Publicerad

Andra AP-fonden ställer om portföljen i linje med Paris Aligned Benchmark. 250 företag tas bort från portföljen.

Marlène Sellebråten

Som en fortsättning av fondens arbete med att ställa om sitt innehav i linje med Paris Aligned Benchmark, PAB, tar nu andra AP-fonden, AP2, 250 bolag från fondens portfölj, framgår av ett pressmeddelande.

– Så vitt vi vet är vi unika eftersom detta omfattar både innehav i obligationer och aktier till ett värde av cirka 200 miljarder, vilket är hälften av vår totala portfölj. Vi har som ambition att på sikt anpassa andra delar av portföljen till PAB, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, i en presskommentar.

Att förvalta enligt PAB innebär att AP2 inte investerar i företag vars omsättning till mer än 1 procent kommer från kol, mer än 10 procent från olja och mer än 50 procent från gas, och därmed i princip exkluderar därmed hela energisektorn från fondens portfölj. AP2 investerar inte heller i kraftbolag som får mer än 50 procent av sina intäkter från förbränning av fossilt bränsle.

Annons

– Vi går faktiskt längre än PAB-reglernas krav på en halvering av koldioxidavtrycket första året eftersom vi redan nu minskar koldioxidavtrycket från globala företagsobligationer med cirka 75 procent och för globala aktier med cirka 70 procent och vi har som mål att nå nettonollutsläpp senast 2045, säger Eva Halvarsson.

AP2 har som mål att fondens investeringar ska nå nettonollutsläpp senast 2045.

Annons