Annons

Annons

allradeloitte.jpg

Allra-vd:n Alexander Ernstberger och Deloitte-partnern Jan Palmqvist, som var ansvarig revisor i Allra-koncernen.

Allra förlorar tvist mot Deloitte

Allra tvingas betala revisionsarvodet för den utökade granskning som Deloitte genomförde i början av 2017 samt revisionsbyråns rättegångskostnader.

Under fredagsförmiddagen kom domen mellan Allra Sverige AB och Deloitte. Stockholms tingsrätt väljer att gå delvis på revisionsbyråns linje och beslutar att Allra ska betala 689 000 kronor jämte ränta till Deloitte plus ersätta revisionsbyrån för rättegångskostnaderna som uppgår till 836 209 kronor varav 822 845 kronor utgör ombudsarvode.

Allra företräddes av advokaterna Marcis Johansson och Daniel Waerme från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Deloitte företräddes i sin tur av advokaterna Jonas Benedictsson och Magnus Stålmarker från Baker & McKenzie Advokatbyrå.

Domstolen ogillar även Allra Sveriges genstämning.

Annons

Annons

Den utökade granskningen av Allra genomfördes under perioden 31 januari och 24 februari 2017. Granskningen gjordes efter uppgifterna om affärer med derivat under 2016 som var gjorda med Allras fonder och med inblandning av Allra Dubai. Allras fonder köpte derivat med Allra Dubai som mellanhand vid fem tillfällen under 2016 därtill såldes två derivat under oktober 2016. 

Enligt Deloitte blev de uppmärksammade av revisorn i Dubai om en ovanligt transaktion inom koncernen då Allra Dubai i förhållande till fonderna tagit betalt för analystjänster med 1,4 miljoner dollar. Man fick även veta att att Allra Dubai saknade externa kunder för sina tjänster och att ”bolaget tjänat uppseendeväckande mycket pengar på handel med derivat med Allras fonder. Denna summa uppgick till 8,4 miljoner dollar”. Detta innebar att ”lejonpartnen” av den vinst som Allraskoncernen som helhet gjorde under 2016 kom från handel med derivat där Allra Dubai handlade med Allras fonder som motpart.

Enligt domstolen finns det inget som tyder på att Deloitte, innan granskningen, kände till hur mycket Allra Dubai hade tjänat på derivathandeln samt hur den förhöll sig till Allra Dubais respektive Allraskoncernens resultat. Av utredningen framgår det även att Ebba Lindsö som var ordförande i Allra "inte heller hade bilden klar för sig när det gällde intjäningen i Allra Dubai”.

Domstolen slår även fast att dessa derivattransaktioner var något som Allra Sveriges revisorer var skyldoga att enligt lag och god revisionsed granska närmare.

Domstolen konstaterar även att Deloitte löpande informerat ordförande i Allra Sveriges revisionsutskott om revisionen och att hon själv ville att Deloitte skulle ”gå till botten” med det, samt att åtgärder diskuterades i styrelsen. Deloitte ska även haft kontakter med Ebba Lindsö beträffande revisionen och aktuella åtgärder.

Deloitte har alltså begärt ersättning för denna granskning vilket Allra har motsatt sig att betala och har dessutom genstämt Deloitte för att kräva tillbaka vad man redan betalat för revisionsuppdraget.

Ersättningen som Allra ska betala ut till Deloitte är dock lägre än den som Deloitte yrkade om, motsvarande 1 223 625 kronor inklusive moms jämte ränta från och med den 20 mars 2017.

Domstolen anser att det är styrkt att två av revisorerna har lagt ned 122 respektive 90 timmar som att allt arbete skett inom ramen för avtalet mellan parterna. I Deloittes team finns även fyra revisorer som, enligt byrån, har specialistkunskaper och har lagt ned 161 timmar. Domstolen anser dock inte att att bevisningen är tillräcklig för att det ska vara styrkt att dessa personer lagt ned den tid som man påstår.

Allra har i sin tur yrkat att Deloitte ska betala 210 375 kronor, vilket domstolen alltså avslog.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons