Pension

Alecta redovisar stabil avkastning

Men Alecta Optimal Pension lyckades inte slå index.

Uppdaterad 2017-02-13
Publicerad 2017-02-13

Pensionsbolagets sparprodukt Alecta Optimal Pension avkastade 5,8 procent under förra året. Det var 0,3 procentenheter sämre än jämförelseindexet "Blandfond - SEK, aggressiv".

De senaste fem åren har dock produktens totaltavkastning legat på 12,5 procent i genomsnitt per år, vilket istället är 4,1 procentenheter bättre än detta jämförelseindex, under motsvarande femårsperiod. Pensionsfonden förvaltar 70 miljarder kronor, varav 63 procent är placerat i aktier.

Alectas förmånsbestämda försäkring avkastade 5,1 procent under 2016. De senaste femårsperioden har produktens genomsnittliga årsavkastningen legat på 8,9 procent – och fondkapitalet uppgår till 697 miljarder kronor.

Förvaltningskostnaden för pensionsprodukter utgjorde 0,09 av bolagets utgifter, medan dess solvensgrad landade på 166 procent.

Under 2016 sålde Alecta även 22 fastigheter i USA för 16 miljarder kronor. Därmed äger bolaget inte längre några utländska fastigheter.

– Det känns bra att vi nu har slutfört fastighetsaffären i USA och kan fokusera på att dra effektiviseringsfördelar i vår löpande fastighetsförvaltning. Vi nådde också nyligen en milstolpe med 10 miljarder kronor investerade i gröna obligationer, säger Alectas vd Magnus Billing, i ett pressmeddelande.

Solvensgrad

Solvens eller solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget utlovat. Enligt lag ska solvensgraden överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Källa: Alecta

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in