Juridik

Affärsjuristerna blir fler och humanjuristerna färre

Andelen humanjurister sjunker kaftigt i förhållande till antalet affärsjurister. Det innebär utmaningar för rättsväsendet.

Uppdaterad 2017-04-03
Publicerad 2017-04-03

I det senaste numret av Advokaten ger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg en bild av en heterogen advokatkår i Sverige.

Av landets cirka 5.800 advokater är 1.173 verksamma på enmansbyråer.Enmansbyråerna bedriver huvudsakligen advokatverksamhet med inriktning på humanjuridik.  De stora affärsjuridiska byråerna, som präglas av hög specialisering och hög professionalism, har framgångsrikt expanderat på senare år.

Humanjuristerna har däremot, trots utvecklingen med allt större brottmål och ett stort behov av juridisk hjälp inom bland annat familjerättens område samt asylrätten och de administrativa tvångsmålen, haft svårt att rekrytera biträdande jurister. Detta gäller särskilt enmansbyråerna. Humanjuristerna verkar under helt andra betingelser än affärsjuristerna och saknar i allmänhet den lönsamhet som medger att erbjuda konkurrenskraftiga löner till biträdande jurister och till expansion av verksamheten. Detta leder i sin tur till att återväxten undergrävs.

Andelen humanjurister sjunker också betänkligt i förhållande till antalet affärsjurister. Tillväxten inom humanjuridiken är, till skillnad från utvecklingen inom affärsjuridiken, sedan många år oroväckande låg. Detta är djupt bekymmersamt från ett rättsstatligt perspektiv, anser Anne Ramberg, eftersom konsekvensen bland annat blir att vanliga människor allt oftare saknar access to justice på viktiga områden.

Platsannonser

Logga in