Annons

Annons

Anne Ramberg

De senaste åren har högkonjunkturen bidragit till en mycket stark tillväxt på den juridiska tjänstemarknaden. Nu har siffrorna kommit som visar att advokatbyråernas omsättning 2018 uppgick till 20,2 miljarder exklusive moms.

Frågan om i vilka fall advokatsekretessen kan tillämpas har aktualiserats i samband med att Swedbank åberopade sekretess för rapporter som kan vara kurspåverkande. Fredagspanelen svarar idag på om Swedbanks hänvisning till advokatsekretessen är hållbar och om advokatsekretessen behöver stärkas.

Anne Ramberg skriver sin tjugonde och sista verksamhetsberättelse om vad hon, gemensamt med sina kollegor, har åstadkommit under hennes period som generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, ska se över sin nya kritiserade strategi för att bedöma advokatarvoden.

– Det har väckt en del reaktioner, därför har generaldirektör Monica Rodrigo bestämt att vi ska titta på det, säger presskommunikatör Niklas Ahlgren till Realtid.

Mia Edwall Insulander, advokat med inriktning mot familjerätt och känd från TV, kommer att ta över som generalsekreterare för Advokatsamfundet när Anne Ramberg går i pension till sommaren.

Advokatbyråer kommer att ställas under Advokatsamfundets tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt. Däremot föreslås Länsstyrelsen bli ansvarig för beslut om sanktionsavgifter.

Nu kulminerar den den långdragna och infekterade ordförandestriden i Advokatsamfundet. Det är en fråga av vikt för betydligt fler än de advokater som har möjlighet att själva vara på plats i Stockholm. Tyvärr har Realtid förhindrats att rapportera från årsmötet. Det är problematiskt av fler skäl än ett, skriver Realtids redaktör Andreas Henriksson.

Sidor