Juridik

Advokater ger hård kritik mot förvaltningsdomstolarna

Majoriteten av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och att processerna inte håller tillfredställande kvalitet.

Uppdaterad 2018-05-14
Publicerad 2018-05-14

En ny Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess visar på ett mycket lågt förtroende för de svenska förvaltningsdomstolarna bland svenska advokater.

– Resultatet är allvarligt och ett tydligt underbetyg för förvaltningsdomstolarna. I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central – man måste kunna lita domstolarnas objektivitet, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

61 procent av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Endast 12 procent anser att de är opartiska. Bland de som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, upplever 7 procent att är partisk.

– Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag enligt svensk grundlag: att iaktta opartiskhet, säger Carl Göransson.

Advokaterna är även kritiska till hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolarna resonerat när de har dömt. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är 17 procent.

84 procent av skatteadvokaterna anser dessutom att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Motsvarande utfall för de som processer i andra domstolar är 15 procent. Enast 5 procent av advokaterna som intervjuats i undersökningen godkänner förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis.

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Bland de som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

– Samtidigt som förvaltningsdomstolarna får mycket hård kritik har de allmänna domstolarna ett starkt förtroende. Starkast är det bland brottmålsadvokater. Det är intressant då de i sina mål i de flesta fall har en högre förlustfrekvens än skatteadvokaterna. Innebörden av detta är att kritiken mot förvaltningsdomstolarna inte kan viftas bort med att skatteadvokaterna är dåliga förlorare, säger Carl Göransson.

Platsannonser