Oscar Properties, Oscar Engelbert, Valerum, Kronofogden
Fastigheter

116 betalningsförelägganden för Oscar Properties Valerum

En datakörning DI har begärt hos Kronofogden gällande de bolag som fastigheterna i Valerumportföljen ägs genom visar på 116 inkomna ansökningar om betalningsförelägganden fram till förra veckan.

Uppdaterad 2021-09-01
Publicerad 2021-08-30

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 fastighetsportföljen Valerum. Totalt 37 fastigheter i Sydsverige köptes då från SBB för 1,4 miljarder kronor.

Hyresvärdet angavs till 126,9 miljoner kronor med ett driftnetto på 81,8 miljoner kronor per år.

– Genom garanterade kassaflöden från förvärvet av fastighetsportföljen Valerum och nu dessa förvärv skapar vi goda förutsättningar att kunna fortsätta på den inslagna vägen, vilka kommer att ge ett betydande tillskott till verksamheten, och som även möjliggör den fortsatta fastighets- och bostadsutvecklingen. Kassaflödet kommer långsiktigt att stödja vår kärnverksamhet och utgöra en bas för ytterligare kompletterande förvärv, sa Oscar Engelbert, vd Oscar Properties i en skriftlig kommentar då.

För två månader sedan lanserades nya finansiella mål, en fördubbling av fastighetsvärdet till 10 miljarder kronor inom tre år var ett av målen. En obligation på 550 miljoner kronor emitterades i juli, med planerad listning på Stockholmsbörsen.

En datakörning DI har begärt hos Kronofogden gällande de bolag som fastigheterna i Valerumportföljen ägs genom visar på 116 inkomna ansökningar om betalningsförelägganden fram till förra veckan. Förläggandena är fördelade på 19 bolag, med ett sammanlagt värde på 1,56 miljoner kronor.

Kronofogden håller på att verkställa indrivning gällande 35 aktiva skulder som i sin tur är fördelade på tolv bolag. Den totala skulden är uppe i 4,7 miljoner kronor.

Förutom fastighetsförvaltare är Skatteverket stor fordringsägare och part i flera aktiva mål hos Kronofogdemyndigheten, enligt datakörningen.

 

 

Platsannonser

Logga in