Bank

10 kr - teckningskurs i Collectors nyemission

Teckningskursen i Collectors företrädesemission är satt till 10 kronor per aktie. Aktien handlas på onsdagen till 28,65 kronor, ned med cirka 3 procent från gårdagen.

 

Uppdaterad 2020-02-25
Publicerad 2020-02-25

Sista dagen för handel i Collectors aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2020 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 mars 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar högst 102 690 502 stamaktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 027 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet är att  stärka bolagets kapitalbas.

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:
Teckningstid: 5 mars 2020 till och med 19 mars 2020.
Teckningskurs: 10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag: 3 mars 2020. Sista dagen för handel i Collectors aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2020 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 mars 2020. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 102 690 502 stamaktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 027 miljoner kronor före emissionskostnader.
Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Collector berättigar till en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie. Det finns endast stamaktier utgivna.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Collector utspädd med 50 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Bolagets största aktieägare, däribland Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst 719 miljoner kronor.

Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits. 

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist och Nord Advokater är legala rådgivare till Collector i samband med företrädesemissionen.
 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in