Michael Wolf
Finans

Wolfs nya uppdrag: investeringar utanför Norden

Michael Wolfs nya uppdrag som senior rådgivare för Blackstone anses inte strida mot den omtvistade konkurrensklausulen. Detta eftersom han ska bistå med rådgivning kring finansiella investeringar på marknader utanför Norden. Allt tyder ändå på att konkurrensklausulen ska prövas i skiljenämnd i vår.
 

Uppdaterad 2017-02-23
Publicerad 2017-02-23

Det var ungefär ett år sedan som Michael Wolf sparkades från sitt jobb som vd för Swedbank.

Swedbanks styrelse beslutade vid ett styrelsemöte under gårdagen att inte väcka skadeståndstalan mot Michael Wolf och inte heller mot före detta styrelseordförande Anders Sundström avseende räkenskapsåret 2015, trots att de båda tidigare har nekats ansvarsfrihet.

–  Jag tycker det är synd att rådgivarna som ger råd till internationella investerare hade missförstått det svenska regelverket om ansvarsfrihet när de lämnade råd till sina kunder, säger Michael Wolf till Realtid.se.

Wolf har nu landat ett uppdrag som senior rådgivare i den internationella finansjätten Blackstone där han kommer att bistå med rådgivning kring finansiella investeringar på marknader utanför Norden.

Det faktum att Wolf kommer att arbeta med icke-nordiska investeringar innebär att Swedbanks styrelse inte anser att uppdraget inkräktar på bankens intresseområde och att uppdraget därför är i enlighet med konkurrensklausulen som fanns i hans anställningsavtal med Swedbank.

Dagens Nyheter har tidigare rapporterat om att det har rått oenighet mellan Wolf och Swedbank gällande tolkningen av konkurrensklausulen och att banken har nobbat alla Wolfs propåer. Enligt uppgifterna kommer tvisten att prövas av skiljenämnden i mars, men detta är inte något som Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau vill bekräfta.

– Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring tolkningen av anställningsavtalet kommer det att prövas, säger han till Realtid.se.

Platsannonser