Anders Lindblad (Accenture)
Anders Lindblad (Accenture)
Konsult

"Vi vill vara mer än en rådgivare"

"Om vi lyckas spela våra kort rätt och marknaden växer tror jag att Accenture kommer att spela en större roll än vad vi gör idag" säger Anders Lindblad, Communications & Media Industry Lead, till Realtid och berättar om hur Accenture ska utvecklas och anpassas till “det nya”. 

Publicerad 2017-12-08

Realtid.se skrev tidigare en artikel om att Accenture har rekryterat Anders Lindblad till rollen som Communications & Media Industry Lead för Europa. Rollen innebär att Anders Lindblad kommer att ansvara för att hjälpa kunder inom telekombranschen, men även inom medieindustrin, i Europa  att utforma och sjösätta storskaliga förändringsprogram.

Anders Lindblad kommenterar:

Hur upplever du din första tid på Accenture?

–  Min första tid på Accenture har varit spännande. Här jobbar jag i stort sett mot samma bransch som jag gjorde på Ericsson, men sättet vi jobbar på skiljer sig åt. Det är alltid nyttigt att se saker från olika perspektiv. 

Du var Senior Vice President och chef för affärsområdet IT och Cloud på Ericsson och arbetade bland annat med Ericssons övergång till digitala kommunikationstjänster. Hur skiljer sig Accentures arbetssätt från Ericssons?

– Medan vi på Ericsson fokuserade mycket på att hitta rätt lösningar tittar vi på Accenture minst lika mycket på vilken kompetens som krävs för att lyckas. För mig är det viktigare att säkerställa att vi har ett team som kan identifiera kundernas problematik, som kan förstå var marknaden är på väg och som kan identifiera de förändringar som kunderna behöver göra än att presentera en färdig lösning på en gång. 

Många av era kunder upplever stora förändringar. Hur ställer ni om på Accenture så att ni följer med i utvecklingen?

– Vi vill vara mer än en rådgivare! Förutom att bistå med strategiska råd vill vi hjälpa till praktiskt med förändringsarbetet. Därför har vi lagt ner stora resurser på att bistå våra kunder i att realisera förändringsprojekt på ett industrialiserat och innovativt sätt. För mig är det viktigt att Accenture fortsätter att utvecklas och anpassa sig till “det nya”. Vi behöver fortsätta att vara relevanta och hitta bra lösningar som är anpassade till den enskilda kunden. Bara då kan vi attrahera kunderna att fortsätta samarbeta med oss. Det vi också vill göra är att fortsätta att utveckla våra möjligheter att ta oss an större tranformeringsprojekt. Vi vill bidra till att skapa förändringar som genomsyrar våra kunders arbetsprocesser och som gör skillnad. För att vara relevanta måste vi därför vara mycket mer än bara en rådgivare. Vår målsättning är att jobba jordnära och operativt tillsammans med våra kunder. 

Var är telekombranschen på väg?

– Förändringen inom branschen är enorm. De värdekedjor som fanns för 20 år sedan ser helt annorlunda ut idag. Behoven av en välfungerande kommunikation finns alltjämt kvar, men konnektiviteten, det vill säga nätverkskopplingarna, ser helt annorlunda ut. Det hänger samman med att tekniken går framåt. Konsumenterna använder sig av olika leverantörer idag och som leverantör gäller det därför att bygga bra kundupplevelser och att skapa en bra interaktion med kunderna, så att de upplever att de faktiskt får en tjänst som motsvarar deras önskemål. 

Upplever du att utvecklingen har gått snabbt?

– Ja utvecklingen har gått snabbt även om en stor del av tekniken är densamma som när jag pluggade i Linköping under 80-talet. Det som har accelererat är viljan att förändras och att anpassa sitt beteende till förändringarna. Till exempel diskuterades det flitigt för några år sedan hur mycket av privatlivet man egentligen skulle dela med sig av. Det vi märker nu är att det inte längre är en lika stor fråga och att många delar med sig väldigt mycket av sitt privatliv. Man anser att värdet, det vill säga det man får tillbaks, uppväger nackdelarna. Vi ser även att stora företag, som tidigare inte ville släppa ifrån sig känslig information, nu har en stor del av informationen sparad i molntjänster.

Var befinner sig Accenture om 5-10 år?

– Bara under de senaste åren har vi ställt om så att Accentures nya affärsområden står för 50 procent av firmans totala intäkter. Samtidigt har vi lyckats att mer än fördubbla värdet på börsen och under de senaste 10 åren har vi gått från 100.000 medarbetare till 425.000 medarbetare globalt. Om vi lyckas spela våra kort rätt och marknaden växer tror jag att Accenture kommer att spela en större roll än vad vi gör idag. Redan idag arbetar vi mot de största telekomoperatörerna och medialeverantörerna i Europa och vår målsättning är att växa med dem när de tar allt större marknadsandelar. 

 

 

 

 

 

Platsannonser