Nischaktörer inom blancolån oroar FI. Foto: Pressbild
Nischaktörer inom blancolån oroar FI. Foto: Pressbild
Finans

Växande kreditmarknad oroar FI

Allt fler aktörer erbjuder blancolån. Nu utreder Finansinspektionen (FI) om bolagens utlåning är för frikostig. "Överskuldsättning är en av de största konsumentriskerna", säger Per Nordkvist på FI till Realtid.

Publicerad 2017-03-29

FI inledde förra året en översyn av banker och kreditmarknadsbolag. Resultatet av undersökningen presenteras på myndighetens Konsumentskyddsdag den 11 maj.

– I höstas startade vi en kartläggning för att få en överblick och för att identifiera eventuella riskindikatorer som vi i så fall kan gå vidare med för enskilda undersökningar, säger Per Nordkvist, biträdande avdelningschef på Marknadsuppförandetillsyn på Finansinspektionen till Realtid.se.

Totalt 91 bolag ingår i kartläggningen och de har fått svara på en enkät. Det rör sig dels om banker, men också om kreditmarknadsbolag.

Hur säkerställer ni att de svarar korrekt på era frågor?

– Det framgår av våra regelverk att om man står under FI-tillsyn så är de skyldiga till att svara sanningsenligt, säger Per Nordkvist.

Bakgrunden till översynen är att ett regelverk för snabblånebolag infördes för ett par år sedan (Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter).

– Nästa steg är nu att titta på blancolån och konsumtionslån, eftersom överskuldsättning är en av de största konsumentriskerna som kan få långtgående konsekvenser för den enskilde som inte har möjlighet att betala lån, säger Per Nordkvist.

Drivs på av internet

Han betonar att blancolån kan bli en kostsam historia för den enskilda konsumenten som också riskerar att hamna hos Kronofogden om denne saknar återbetalningsförmåga. Och om utgivningen av den typen av lån är mycket frikostig kan det medföra samhällsproblem.

– Men det är inte en stabilitetsrisk, det är fortfarande en så liten del av den totala kreditutgivningen, inkluderat bolån, säger Per Nordkvist och fortsätter.

– Men marknaden växer och tillväxten relativt hög och det här är en utveckling som bland annat drivs på av internet och tillgängligheten till lån via e-handel och appar i telefonen. 

Krav på transparens

Nordkvist konstaterar att FI inte sett några indikatorer på att konsumtionsutlåningen är för stor, men vill samtidigt inte avslöja några detaljer än.

– Med den tillväxt som pågår nu inom kreditgivning är det viktigt att man tar ansvar och inte sätter folk i överdriven skuldsättning. Det ska vara till skäliga villkor som konsumenten förstår och man ska inte utnyttja konsumenter och mer i lån än de kan betala tillbaka. 

– Generellt sett är konkurrens en bra form av konsumentskydd. Men det bygger på att det finns transparens i en produkt och i de villkor som är förenade med det. 

Platsannonser

Logga in