Finans

Varnar för Brexit-effekten på valutamarknaden

Brexit må vara "alla marknadsosäkerheters moder" men det finns även köpmöjligheter inom valuta och guld.

Uppdaterad 2016-06-01
Publicerad 2016-05-31

Oron över Brexit-omröstningen i juni väntas öka den redan stora volatilitet i valutamarknaden som osäkerheten kring  Federal Reserves penningpolitik och kommande valet i USA redan bidragit till. 

Det säger ETF Securities analyschef James Butterfill i en färsk marknadskommentar. Där kallar han Brexit för "alla marknadsosäkerheters moder" eftersom kombinationen av juridiska, politiska, omröstningsmässiga och valutakopplade risker tillsammans tagit bort all förtroende för kortsiktiga marknadsprognoser.

– Med så många som fortfarande inte bestämt sig om hur de ska rösta så betyder det att volatiliteten kring pundet kvarstår och valutan kommer med all säkerhet att vara under fortsatt tryck gentemot andra stora valutor. Marknadsosäkerheten har också bidragit till förnyad aptit för valutahedgade produkter, säger Butterfill.

Samtidigt ger läget investeringsmöjligheter.  Djupa fall i Sterling har historiskt sett förebådat starka återhämtningar och Butterfill noterar både volatiliteten efter finanskrisen samt Skottlandomröstningen förra året som exempel på det. I båda fallen ökade pundade starkt gentemot euron och ETF Securities tror att en satsning på att den återigen stärks mot euron när osäkerheten minskar ger utdelning framöver.

Turbulensen kring Brexit innebär också att investerarna behåller sin aptit för guld med tanke på att tillgångsklassen har låg korrelation med de bredare ekonomiska svängningarna, enligt marknadskommentaren.

– Vår prognos om guldets förbättrade resultat i 2016 har fallit väl ut och återhämtningen drevs av oro över de europeiska bankernas likviditet så väl som Brexit och USA:s penningpolitik. Investerare börjar gå tillbaka till guld som en diversifierare av portföljen och som en trygg hamn. Även om Storbritannien röstar för att stanna kvar i EU tror vi på en fortsatt stor vilja att investera i guld på grund av en utmanande miljö vad gäller geopolitik och investeringar.

ETF Securities Nordenchef Peter Lidblom har i en tidigare intervju med Realtid berättat om bolagets positiva syn på råvaror och guld i allmänhet. Enligt honom var guldets uppgång i år väntad men inte på samma höga nivå som skett.

Platsannonser