FinansNyhet

”Väldigt stor ökning på efterfrågan inom rekonstruktion”

Publicerad

Coronavirusets framfart slår hårt mot näringslivet. När intäkterna faller ökar konkurserna och företagsrekonstruktionerna. Detta skapar mer affärer för affärsjuristerna.

Johan Såthe

Camilla Jonsson

Företagarnas vd Günter Mårder förutspådde nyligen i tidningen Affärsvärldens podd att landets affärsjurister kommer att få betydligt mer att göra på grund av att de hanterar massor av de konkurser och företagsrekonstruktioner som kommer i spåren av coronakrisen.

Maria-Pia Hope är Managing Partner på Vinge, som efter ett mycket starkt 2019 är Sveriges största affärsjuridiska byrå i Sverige.

– Vinges totala affär har inte ökat under coronakrisen, men typen av uppdrag har skiftat mot exempelvis arbetsrätt, skatterätt och rekonstruktioner.

Annons

– Å andra sidan har M&A-marknaden ganska naturligt svalnat av. Vad gäller affärsjuridikmarknaden tror jag att den akuta krisens höga aktivitet kommer att följas av en tids relativ stiltje, innan det vänder uppåt igen, säger Maria-Pia Hope till Realtid.

Även byrån Lindahls chef Tobias Wåhlén ser en större efterfrågan på hjälp med rekonstruktioner och konkursuppdrag.

– Vi ser ett ökat tryck inom arbetsrätt, avtalsrätt och insolvensrätt, men även hyresfrågor inom fastighetsrätt. Utvecklingen för näringslivet ser tyvärr ut att ge ytterligare ökad efterfrågan för rekonstruktioner och konkursuppdrag.

Annons

– Vi är fast beslutna att ta hand om vår medarbetare och hjälpa alla klienter som behöver vår kompetens att klara av detta på bästa sätt. Motgången ger oss en chans att visa vad vi har för karaktär och kultur och jag är trygg med att vi kommer klara av att lösa de problem som uppstår och förhålla oss till omständigheterna på ett riktigt bra sätt, säger Tobias Wåhlén.

Hur ser du marknaden utvecklas den närmaste tiden?

– Även om vi nu är inne i en tunnel som känns ganska mörk och lång så är det viktigt att komma ihåg att svenskt näringsliv i grunden är sunt. På längre sikt tror jag vi kommer se en god utveckling, även om vi idag inte vet hur djup eller lång nedgången blir.

Annons

Finns det uppdrag som ni tappar på grund av coronakrisen?

– Jag tror vi ska vara väldigt ödmjuka inför de stora konsekvenser som krisen kommer har på hela det svenska näringslivet. Vår uppgift är att hjälpa näringslivet att göra effektiva affärer, och om intresset och förmågan för affärerna stannar av så kommer det så klart att påverka behovet av högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning. Det är i dagsläget svårt att bedöma om det rör sig om en viss typ av uppdrag eller en mer generell nedgång, säger Tobias Wåhlén.

Även Agnes Hammarstrand, är partner och advokat på byrån Delphi. Hon bekräftar att deras kunder till stort del efterfrågar tjänster kopplade till coronakrisen.

– Vi får mycket frågor nu kopplat till arbetsrätt, varsel, uppsägningar och distansarbete. Det är även mycket frågor om ingångna avtal och force majeure samt hur man ska behandla personuppgifter.

Hur ser det gällande konkurser och företagsrekonstruktioner?

– Vi ser redan en väldigt stor ökning på efterfrågan inom rekonstruktion och rådgivning inom obestånd. Företag undrar hur de kan göra för undvika konkurs. Tack och lov har vi ännu inte sett en jättestor ökning bland konkurser, men våra konkursförvaltare är väl förberedda på en ökad arbetsmängd.

Hinner ni med alla förfrågningar och uppdrag ni får in?

– Ja, det gör vi. Vissa grupper har väldigt hög belastning i perioder, men vi hinner med alla uppdrag och fördelar resurserna där de behövs.

Tappar ni även uppdrag på grund av coronakrisen?

– Ja, vissa uppdrag har avbrutits, i vissa fall pausats och skjutits på framtiden.

Hur ser du marknaden utvecklas den närmaste tiden?

– Det är väldigt svårt att säga. Vissa typer av frågor ökar tex arbetsrättsliga, avtalsfrågor ocj så vidare, medan andra minskar till exempel transaktioner.

Ni har många utbildningar, hur påverkas det av corona?

– Vi har ställt om och försöker nu köra alla seminarium och event digitalt, vilket fungerar utmärkt. Det positiva med att köra digitalt är att vi kan erbjuda fler plats på våra seminarium. Vi har haft rumt hundra deltagare på flera seminarium.

”Ställ inte in, ställ om” har du argumenterat på Linkedin. Hur har det fungerat?

– Det fungerar fantastiskt bra och vi har många deltagare på våra webbinarium. Självklart är det tråkigt att inte kunna mötas fysiskt, men i den här situationen får vi göra det bästa av det och det fungerar utmärkt.

Hur arbetar ni med omställningen till nya läget i övrigt?

– Vi anpassar verksamheten utefter våra klienters behov och har en etablerad task force för rådgivning av kring de juridiska frågor som uppstår avseende coronaviruset och Covid-19.

– Detta för att kunna bästa möjliga service och rådgivning till våra klienter. Vi håller oss hela tiden uppdaterade om de frågor som uppstår och försöker sprida information via hemsidan, artiklar och webbinar.

Hjälper ni andra att ställa om också?

– Ja, vi bistår i omställningsprojekt. Många företag ser det som väldigt värdefullt att ha med en advokat att hålla i handen när det blåser. Vi kan ofta bidra med viktiga juridiska aspekter såväl arbetsrätt, bolagsrätt och frågor om avtal. Här finns mycket att tjäna på att ta med juridiska argument.

Jim Runsten, grundare och CEO för Synch Law menar att tesen att coronakrisen ger mer affärer i segmentet konkurser och företagsrekonstruktioner ”är förenklad”.

– Affärsjuristernas uppdrag ändrar karaktär såväl med konjunktursvängningar som med snabbare förändringar i omvärlden. I nuvarande läge får de som arbetar med till exempel obeståndsrätt och arbetsrätt mer att göra medan den allmänna inbromsningen vad gäller börsintroduktioner, M&A-transaktioner och investeringar gör att affärsjurister inom detta område får mindre att göra.

Vad är det främst kunderna behöver hjälp med?

– Våra kunder behöver fortsatt rådgivning kring sin löpande verksamhet, finansiering men även med att hantera en omställning till följd av nuvarande situation.
Hinner ni med alla förfrågningar och uppdrag ni får in?

– Ja, vi är mycket måna om att finnas tillgängliga för våra kunder när dom behöver det. Så har vi alltid arbetat och gäller även idag.
Finns det uppdrag som ni tappar på grund av corona-krisen?

– Ja självklart, när vissa tänkta affärer inte blir av eller skjuts på framtiden så påverkar det också vårt uppdrag.
Hur ser du marknaden utvecklas den närmaste tiden?

– Det är väl precis den frågan som alla önskar att man hade ett bra svar på. Vi måste förbereda oss på alla eventualiteter men framförallt dra nytta av att vi redan innan coronakrisen hade en digitalt mogen verksamhet som uppfattade en ständig förändring och utveckling som något positivt. Vi har därför haft lätt för att ställa om till nya förhållanden.

Annons