Morgonsvepet

Två svenskar uttagna till Zennströms affärsängelprogram

Zennström lanserar program för affärsänglar, Hoist Finance förvärvar en grekisk kreditportfölj, Stark svensk export trots konjunkturavmattning, Ingen börsnotering för EQT i närtid och Vitec genomför riktad nyemission. Det är några av morgonens rubriker i morgonsvepet.

Uppdaterad 2018-11-30
Publicerad 2018-11-30

Stark svensk export trots konjunkturavmattning
Konjunktur SEK:s rapport Exportkreditbarometern visar positiva tongångar för svensk export trots tecken på konjunkturavmattning. Den finansiella situationen är fortsatt god även om läget har försämrats det senaste halvåret, framgår det av rapporten. Fyra av tio menar att företagets finansiella situation har stärkts, vilket kan jämföras med sex av tio i våras. Stora bolag är mindre positiva till framtiden än små och medelstora företag (SME). Stora bolag anger en nedgång i sysselsättningen medan SME anställer i oförändrad styrka i Sverige, och till och med ökar utomlands. En majoritet av företagen har ett oförändrat finansieringsbehov sedan den senaste mätningen. Hälften av exportföretagen upplever dagens kronkurs som fördelaktig, vilket är en minskning från två tredjedelar i våras. Fler exportföretag tror dock på en starkare krona framöver (51 procent jämfört med 26 procent), vilket kan tolkas som att företagen i större utsträckning tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan, framgår det av rapporten.

Hoist Finance förvärvar grekisk portfölj
Bank Hoist Finance förvärvar en grekisk portfölj av förfallna konsumentkrediter och småföretagslån. Det bokförda värdet på portföljen uppgår till cirka 2 miljarder euro. Investeringen uppgår till 76 miljoner euro. Säljaren är Alpha Bank, en av Greklands fyra systemviktiga banker.

Zennström lanserar nytt program för affärsänglar
Riskkapital Niklas Zennströms riskapitalbolag Atomico har lanserat ett nytt program, Atomico Angel, för affärsänglar skriver Techcrunch. Programmet ska ledas av bolagets nye partner Sophia Benz och ska pågå i rundor om 12 månader där man tar in 12 affärsänglar under varje runda. Syftet är att finna och ge utbildning åt en ny generation av affärsänglar. Affärsänglarna får under programmet göra egna placeringar om 100.000 dollar per startup. Den eventuella avkastningen delas sedan mellan alla affärsänglar, vilket är ett sätt att uppmuntra samarbeten mellan affärsänglarna. Två svenskar finns med i första omgången av programmet, Fintech-profilen Tuva Palm samt Kry-hrundaren Josefin Landgård.

Wall street handlades kring noll
Börs Under torsdagskvällen handlades Wall Street kring nollstrecket. Strax efter klockan 20 släpptes senaste Fed-protokollet. Efter Feds uttalande kring kommande räntebeslut föll amerikanska statsräntor. Tioåringen var nere och vände strax under 3 procent för första gången sedan i september, enligt Omni som citerar Bloomberg. Dow Jones stängde på -0,1 procent, S&? 500 på 0,2 procent och Nasdaq på 0,3 procent.

Risk att räntehöjning uteblir efter svaga BNP-siffror
Räntan Riksbanken kommer sannolikt inte tvingas göra en U-sväng när det gäller räntehöjningarna efter torsdagens svaga BNP-siffror. SEB och Nordea tror på höjning i december men chefsanalytiker Torbjörn Isaksson poängterar att inget är säkert. ”Blir det ingen höjning i december finns det risk att det inte bli någon räntehöjning alls i närtid”, säger han i en analys, som Omni hänvisar till.

Ingen börsnotering för EQT förrän tidigast Q2 2019
Riskkapital
 EQT har ingen brådska med börsnotering. Planen är att genomföra IPO:n  under andra eller tredje kvartalet 2019, enligt Reuters som hänvisar till källor. Goldman Sachs och Morgan Stanley ska vara inkopplade för att leda börsnoteringen, enligt Reuters uppgiftslämnare.

Vitec genomför en riktad nyemission om 200 miljoner kronor
Emission Vitec Software Group AB har beslutat om en riktad nyemission om 2 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 79 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse, i samråd med Handelsbanken Capital Markets, baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare, framgår det av ett pressmeddelande.
Tecknare i nyemissionen utgörs av Cliens Kapitalförvaltning AB, Creades AB, Didner & Gerge Fonder AB, Grenspecialisten Förvaltning AB, Handelsbanken Fonder AB och OstVast Capital. 
Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 197,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
"Bolaget har för avsikt att använda likviden från emissionen för finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller andra objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget”, framgår det av pressmeddelandet. 
Som rådgivare i den riktade nyemissionen har bolaget anlitat Handelsbanken Capital Markets som Sole Lead Manager och Bookrunner och Baker McKenzie som legal rådgivare.

Tysk media: skandalerna för Deutsche Bank tycks aldrig syna
Bank Deutsche Bank har fingrarna i finansvärldens varenda syltburk och skandalerna tycks aldrig sina för banken, som också är på fallrepet rent affärsmässigt. Det konstaterar Frankfurter Algemeine Zeitung. 
Under torsdagen genomfördes en gryningsräd där 170 poliser stormade bankens huvudkontor. Då gällde det kopplingarna till Danske Bank-skandalen.
Med på listan över skandaler finns bankens del i det fiffel som ledde fram till finanskrisen 2008 som redan har gett skyhöga böter, brott mot sanktionsregler mot handel med Iran, penningtvätt åt diktatorer, insiderhandel och manipulation av valutamarknaden, skriver Der Spiegel enligt Omni Ekonomi.

Platsannonser