Bank

Två nya ledamöter till TF banks styrelse

Nischbanken TF Bank föreslår Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe som nya ledamöter till styrelsen när tre ledamöter avböjer omval.

Uppdaterad 2017-03-06
Publicerad 2017-03-06

Nischbanken TF bank, som även fick godkänt från norska Finanstillsynet om banktillstånd i årsskiftet, får nu två nya styrelseledamöter.

Valberedningen som leds av advokaten Björn Wendleby, som representerar TFB Holding, föreslår Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe till nya ledamöter när tre ledamöter avböjt omval.

"Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas", framgår det av pressmeddelandet.

Det är Thomas Grahn, Paul Källenius samt Lars Wollung som har avböjt omval. Orsaken till att Lars Wollung avböjde omval var på grund av regulatoriska begränsningar i antalet styrelseuppdrag.

Det föreslås vidare omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov.

Valberedningen föreslår omval av Mattias Carlsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Charlotta Björnberg-Paul har, enligt pressmeddelandet, erfarenhet från ett antal finska verksamheter och har arbetat mycket med konsumentfrågor.

Mari Thjømøe har erfarenhet inom konsument- och banksektorn i Norge och har även erfarenhet av revision och regelefterlevnadsfrågor.

Valberedningen består vidare av Jonas Weil, som representerar Merizole Holding Ltd., Gunnar Ryman, som representerar Gurrfinans och Mattias Carlson, styrelseordförande för bolaget.

Platsannonser