Trustbuddy mörkade nödlån

Trustbuddy hade troligen inte överlevt sommaren utan ett nödlån mot 30 procents ränta. Aktieägarna fick inget veta.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-10-20

Som Realtid.se rapporterat tidigare begärde brittiska Solid Venture Capital Ltd Tustbuddy i konkurs i fredags. Ansökan behandlades aldrig då bolaget på egen hand lämnade in en konkursansökan på måndagen.

Av Solid Ventures ansökan framkommer nya uppgifter om det krisartade läget i Trustbuddy, uppgifter som bolaget under ordförande Simon Nathansons ledning valde att inte kommunicera till aktiemarknaden.

Det var i april i år som Trustbuddy och Solid Venture Capital skrev ett avtal om ett brygglån. Pengarna skulle betalas ut i omgångar och återbetalas sex månader senare mot 30 procents årsränta plus ett arvode om 2 procent av lånesumman.

Avtalet är bilagt som kopia till Solid Ventures konkursansökan.

Att Trustbuddy, vars affärsidé var att förmedla högräntelån till privatpersoner, själv var beroende av liknande nödlån är givetvis en anmärkningsvärd omständighet.

Men aktiemarknaden fick ingen information om villkoren. Bryggfinansieringen kommunicerades aldrig via något pressmeddelande och omnämns inte alls i rapporten för första kvartalet. I halvårsrapporten finns ett brygglån på 15,9 miljoner upptaget men inget om villkoren och det faktum att hela ramen om 30 miljoner kronor var utnyttjad när rapporten släpptes.

Det var först i prospektet inför den nu avbrutna nyemissionen som hela lånebeloppet och räntenivån kommunicerades.

Enligt avtalet med Solid Venture gjordes utbetalningar av krediter i omgångar från och med april. Så sent som i slutet på juli undertecknades även ett tilläggsavtal. Både gångerna skrev Trustbuddys vd Linus Lönnroth under avtalen.

Enligt tilläggsavtalet skulle Solid Venture bistå Trustbuddy med att hitta personer och bolag som var villiga att gå in med pengar i en nyemission. Solid Venture fick också utbetalt en kommission på 3 miljoner kronor, motsvarande 10 procent av en framtida teckningsvolym, på förhand. Någon sådan nyemission genomfördes aldrig.

I konkursansökan räknar Solid Ventures bort de 3 miljonerna i arvode och det totala kravet på Trustbuddy uppgår därför till 27 miljoner kronor. Av vad som framgår av ansökan har Solid Ventures inga säkerheter för lånet.

Ytterligare en anmärkningsvärd omständighet i avtalet med Solid Venture Capital är att Trustbuddy lovade att löpande, minst månadsvis, förse Solid Venture med information om hur verksamheten utvecklades inklusive resultat- och balansrapporter. Denna information skulle överlämnas vid möten i London eller Stockholm.

Upplägget liknar alltså den insyn som banker i vissa fall kan kräva av låntagande bolag men i detta fall handlar det alltså om en insiderklassad information till en privat aktör utan några sekretessförpliktelser. Det framgår inte av konkursansökan vilken information som Trustbuddy eventuellt lämnat över sedan april.

Solid Venture företräds i konkursansökan av en brittisk advokatbyrå. Bakom bolaget står dock de två svenskarna Afram Gergeo och Emil Amir Ingmanson. Båda har varit inblandade i en rad bolag de senaste åren.

Mest omtalade är de för att via bolag ha varit engagerade i PPM-förvaltaren Strategi Placering som 2013 kritiserades för stora omflyttningar av PPM-pengar. Bolaget försattes senare i konkurs.

Platsannonser