Riskkapital

Triton är en av storägarna i Medicover

Triton äger 1,5 procent av aktierna i Medicover samt har en representant med i bolagets valberedning.

Uppdaterad 2018-09-27
Publicerad 2018-09-27

Triton äger 1,5 procent av aktierna i Medicover, enligt Nyhetsbyrån Direkt. 

Redan under onsdagsmorgonen framgick det att Triton, med Erik Malmberg som representant, ska sitta i Medicovers valberedning tillsammans med de andra storägarna familjen af Jochnick och Fjärde AP-Fonden.

Triton syns inte i listan över publika ägare då riskkapitalbolagets innehav ligger i fonden TVF och aktierna är förvaltarregistrerade. PE-bolaget gick in i Medicover under 2018, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt ägarlistan i bolaget är Celox Holding, ett bolag med koppling till familjen af Jochnick, största ägare med drygt 35 procent av aktierna och 55 procent av rösterna. Familjen af Jonick äger vid sidan av det ytterligare 24 procent av kapitalet och 33 procent av rösterna genom två andra innehav i bolaget.

Fredrik Stenmo ingår också i valberedningen, som representant för Celox Holding och familjen af Jochnicks sammanlagda ägande.

Fjärde AP-Fonden äger 5,2 procent av kapitalet och representeras i valberedningen av Per Colleen.

Platsannonser