FinansNyhet

Transaktionsjuristen som lyfte mot nya höjder

Claes Kjellberg, partner på Hannes Snellman
Publicerad

Claes Kjellberg, partner på Hannes Snellman, var Sveriges mest anlitade transaktionsjurist under 2016. Han berättar att 2017 har börjat ovanligt starkt och han ser ingen omedelbar avmattning på transaktionsaptiten.

Miriam Istner-Byman

Claes Kjellberg, partner på Hannes Snellman, var Sveriges mest anlitade transaktionsjurist under förra året. Det visar Mergermarkets senaste ”individual legal adviser table”. Han var också nummer två i ranking i hela Norden i termer av sammanlagt transaktionsvärde.

Under 2016 var Claes Kjellberg ansvarig för totalt 11 transaktioner till ett sammanlagt värde om 4.200 miljoner euro.

– Det var ett väldigt lyckat år, kommenterar Claes Kjellberg.

Annons

Han berättar att 2017 har börjat otroligt starkt. 

– Jag har aldrig varit med om att vi har haft så många transaktioner i början av året som vi har haft i år. Normalt sett arbetar vi under januari med frågor som rör tillträde med anknytning till de transaktioner som blivit signade innan jul eller innan nyår. Nu har vi istället varit fullt sysselsatta med en ganska stor del nya transaktioner, vilket är en förändring som förvånar mig och mina kollegor. 

Under förra året gjordes det särskilt många transaktioner inom livsmedel- och retailområdet, berättar Claes Kjellberg. För övrigt var transaktionerna rätt jämt fördelade över alla branscher. 

Annons

En av de mest spännande transaktionerna inom retail under förra året anser Claes Kjellberg var när NSP blev uppköpt från börsen. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC och TGI Friday. Transaktionen var spännande och rolig i många avseenden men att den rörde något som många känner till och kan relatera till gjorde den till något extra.

Trots en orolig omvärld är Claes Kjellberg hoppfull inför framtiden.

– Det är givetvis en utmaning att spå om framtiden, det blir lätt att man gör det genom att blicka bakåt och dra lärdomar av historien. Året har börjat ovanligt starkt och jag ser ingen omedelbar avmattning på transaktionsaptiten. Jag hoppas att Hannes Snellmans arbetssätt, vår kommersiella approach och våra värderingar kommer att vara uppskattade hos våra klienter även framöver.

Annons

Claes Kjellberg nämner två viktiga skäl till att Hannes Snellman blir anlitad i så många transaktionsuppdrag. Den ena anledningen handlar om byråns grundvärderingar, den andra om satsningen på IP (Intellectual property rights) och TMT (Technology, Media och Telecom). 

– Våra värderingar bygger bland annat på att vi hela tiden ska agera som en enda byrå och att vi ska vara ”first movers”, vilket innebär att vi aldrig ska köra i gamla hjulspår utan alltid tänka nytt. Att vi hela tiden försöker arbeta utifrån våra värderingar har skapat en kultur och ett arbetssätt som jag tror klienten uppskattar.

Hannes Snellmans satsning på IP och TMT har gett omedelbara avtryck inom transaktionsdelen, berättar Claes Kjellberg. 

– En stor del av våra transaktionsuppdrag är techdrivna och med den ökade satsningen på IP och TMT kan vi lättare hantera denna typ av ärenden. 

Det finns inga genvägar till att göra en bra affär, men enligt Claes Kjellberg kommer man långt på att vara lyhörd och ödmjuk. 

– Lyssna och var ödmjuk inför uppgiften. Förstå vad och var parterna vill. Som jurist kännetecknas en bra affär av en lyckad affär för klienten. När klienten är nöjd och har uppnått sina mål och vi har lyckats leva upp till –  och i bästa fall – överträffat klientens förväntningar är vi nöjda.

Claes Kjellberg har en något ovanlig bakgrund, vilket han anser har präglat hans egna framgångar och som lagt grunden till ett högeffektivt klientarbete. Under den tiden när flygskolan Ljungbyhed låg under flygvapnet utbildade sig nämligen Claes Kjellberg under 18 månader till pilot.

Under pilotutbildningen lärde sig Claes Kjellberg tre saker som han upplever att han har nytta av i sitt arbete och som han tror uppskattas av klienterna; 1) att alltid komma väl förberedd 2) att alltid vara noggrann och 3) att aldrig utgå från att något ska fungera bara för att det fungerade förra gången.

Annons