Konjunktur

Tillverkningsindustrin vid gott mod

Konjunkturen i tillverkningsindustrin stärktes ytterligare något i februari, enligt Konjunkturinstitutets (KI).

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2020-02-27
Publicerad 2020-02-27

Indexet steg från 97,3 i januari till 99,1 i februari, vilket indikerar ett normalstarkt läge.

I KI:s mätning nämns emellertid inget om coronavirusets framfart de senaste veckorna.

Hushållens så kallade konfidensindikator steg ordentligt, från 92,7 till 98,5,  vilket är den högsta nivån sedan september 2018.

Platsannonser