Annons Annons

Tillväxtländerna som har tagit fasta på tillväxt

Publicerad 2019-04-23

Tillväxtmarknader utanför västvärlden har genererat hög avkastning och vuxit stabilt. Kina är redan förbi USA och innan 2030 kliver även Indien förbi. Den västerländska hegemonin är över.

Sedan århundraden tillbaka har länder i väst varit ledande aktörer i den globala ekonomin. Men under de senaste 20 åren har icke västliga länder hämtat in försprånget och inom 30 år kommer tillväxtmarknader (emerging markets) dominera den globala ekonomin. Jamal Abida Norling, Chief Investment Officer hos Öhman Fonder, ser positivt på emerging markets framtid.

– Bakom det här ligger ett antagande om högre vinsttillväxt och delvis är det en konsekvens av ekonomisk tillväxt. När landet i stort växer, ökar sina investeringar, höjer löner med mera så innebär det att företagen som verkar i landet har möjlighet att öka sin försäljning. På det sättet kan ekonomisk tillväxt vara en grundläggande faktor för företagens vinsttillväxt. Avkastningen har också varit hög i de här regionerna, påpekar Jamal Abida Norling

Kina kan bli världsledande

Ett typexempel på emerging market som antas få en ökad roll är Kina. Under 2014 gick landet förbi USA i köpkraftsparitet och i framtiden är det inte helt osannolikt att de blir världsledande inom exempelvis teknologiska innovationer. Redan i år kommer kinesiska forskare gå om sina amerikanska kollegor i antalet forskningspublikationer vilket en studie från Allen Institute for Artificial Intelligence visar. Bli inte förvånad om nästa Alexa eller Siri kommer från Shanghai eller Bombay. Den västerländska dominansen är snart förbi.

Läs mer hos Öhman Fonder


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.

Platsannonser